İç Tetkikçi Eğitimi Nedir ?


Eğitim Nedir ?


Eğitim; öğrenmeyi, bilgi, yetenek, değer, inanç ve alışkanlık edinimini kolaylaştıran bir süreçtir.

İç Tetkik Nedir ?


Firmaların yada kuruluşların,kurmuş oldukları yönetim sistemlerini ne kadar aktif kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettikleri ister kurum içerisinde ,ister dışarıdan bağımsız bir denetçi tarafından yaptırmış oldukları belli periyotlarla uygulanan denetimler ve uygulamalar bütünüdür.

Yenilenen standart ile beraber İç tetkik yapmadan önce bu uygulama yapılırken hangi aşamalarda iç tetkiğin başarılı gerçekleşmesine engel olabilecek,kurumsal,personelsel ….vb etkenlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

İç Tetkik Yaparken Gerekli Olan Etkenler


 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Tetkikin kapsamının belirlenmesi
 •  Tetkik kriterlerinin belirlenmesi
 • Tetkik ile ilgili zamanlama ,yer ,tarih,her hususun planlanmış olması gerekmektedir.
 •  Tetkiki yürütecek olan kişilerin görev yetki sorumluluklarının önceden belirlenmiş olması gerekmektedir.

İç Tetkik Standardı Nedir ?


İç Tetkik Standardı ilk olarak 2002 senesinde yayınlanmıştır.Diğer yönetim sistemlerinin de revize olması ile birlikte daha detaylı ve kapsamının genişletilmesi ihtiyacı doğmuştur.Revizyon ile beraber küçük ve orta ölçekli kuruluşlar ve tedarikçi ve müşterilerin yapmış oldukları iç tetkikler de önem kazanmıştır.

ISO 19011 Standardı Genel İç Tetkik Standardı en son 2018 senesinde revize olmuş ve artık TS EN ISO 19001:2018 Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu olarak yürürlüktedir.

İç Tetkikçi Eğitimin İçeriği


 • ISO Standardları  Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 Standardının Tanımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitim Süresi Kaç Gündür ?


Eğitim Süresi 2 gün, 16 saattir.

1.Gün : 19011 Standarttı anlatılır.

2.Gün : ilgili standart hakkında bilgilendirme ve iç tetkikçi uygulaması yapılarak katılımcılar sınava tabi tutulur.

Standartlara Ait İç Tetkikçi Eğitimleri


 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2007 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 1090-2:2018  Çelik ve Alüminyum Yapıların İnşasını ve Uygunluk
 • ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik
 • ISO 18295:2017 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi
 • ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
 • ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 40001:2018 Tesis Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 • SA 8000 SosyaL Sorumluluk
 • BRC (British Retail Consortium / İngiliz Gıda Standartı)
 • GMP(Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları)
 • HACCP Belgesi

ÖNEMLİ : ISO 19011 Standardı Genel İç Tetkik Standardı reviz olmuş ve artık ISO 19011:2018 olarak yürürlüktedir. Eski versiyon iç tetkikçi sertifikaların geçerliliği bitmiş ve özellikle denetimlerde ve tedarikçi denetimlerinde majör uygunsuzluk olarak belirtilmektedir.

TS EN ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu hakkında daha detaylı bilgilendirme almak ve eğitimler için eğitim/akademi departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri