Risk Analizi Danışmanlığı

Risk Analizi Danışmanlığı


Risk Nedir ?


Risk, tehlikenin, yani potansiyel zararın, olma ihtimali ve sonucuna (şiddetine) göre belirlenmiş değeridir. Yani, tehlikeye ait ihtimal ve şiddetin bileşkesidir. Risk genel olarak bir faaliyetin içerdiği belirsizlik ve zarar olasılığıdır.

Risk Analizi Nedir?


Risk analizi, her türlü iş yeri ve yapılan işin yetkilileri ve çalışanlarına zarara neden olabilecek bütün risklerin belirlenmesine verilen isimdir. Risk Analizinde bütün risklerin belirlenmesinden sonra bu kaynaklar sınıflandırılır ve olasılıklar hesaplanır. Yetkililer bu olasılık hesaplamalarını iş güvenliği uzmanına iletir. İş Güvenliği uzmanları bu doğrultuda bir Risk Analizi Değerlendirmesi oluşturarak yapılması gerekenleri raporlar. Raporlar doğrultusunda riskleri aza indirmek için çalışmalar başlatılarak süreç sonlanır.

Neden Risk Analizi Yaptırılmalıdır ?


İșyerinde risk analizi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, ișletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir.  İșyerlerinde meydana gelen iș kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iș kazaları  gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Risk analizi ile belirlenen riskler kontrol altına alınarak meslek hastalığı ve iș kazalarının minimuma inmesi sağlanır.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?


Risk Analizi sonrası belirlenen tehlikeler ve risk oluşturan etkenler tek tek ele alınır. Her bir durum için dikkata alınması gerekilen nerede, kim ve nasıl soruları not alınır ve tehlike rapor haline getirilir. Ortaya çıkan veriler ile kanunlar esas alınarak en efektif çözüm yöntemi araştırılır. İşverenlere bu seçenekler ve neler yapabilecekleri olasılık dağılımı ile birlikte sunulur.

Risk Analizi Değerlendirmesi aşamasında tecrübeli uzmanlar yardımıyla seçenekler üzerinde çalışmalar yapılır ve şirket için en uygun çözüm seçilerek işleme konulur.

Karar verilen yöntemler tatbikat sayesinde test edilir. Tatbikat sonrası tutulan notlarda bulunan eksiklikler doğrultusunda rapor yazılır. Tatbikatlar düzenli olarak tekrarlanarak risk analizinde bulunmayan yeni tehlikeler takip edilir ve araştırılır. Sadece efektiflik açısın dan değil güncel kalmak açısından da önemlidir.

Eğer büyük ölçekli bir firmaysanız ve birçok departmanınız mevcutsa o zaman analizi her departman için ayrıca gerçekleştirilmelidir. Bütün departmanlarda oluşturulan analiz bir araya getirilerek bir bütün oluşturur.

Tehlikeler analiz edildikten sonra en büyük riskten en küçüğüne göre analiz edilerek sıralanarak bir çözüm yolu listesi oluşturulur. Bu liste doğrultusunda ilk sıradan son sıraya kadar bütün sorunların ve mümkün çözümlerinin tek tek üzerinden geçilir. Riskleri ortadan kaldırmak için sunulan çözümler şirketler tarafından uygulanır. Bu raporlar doğrultusunda düzeltici faliyetler uygulanır. Çözümlerin uygulanması sırasında bir sorunla karşılaşıldığı zaman notlar tutulur ve çözüm tekrar gözden geçirilir. Bir çözümün en önemli noktası sorunu ortadan kaldırırken yeni sorunlar ortaya çıkarmamasıdır.

Risk Analizi Yönetmeliğe Uygun Nasıl Dokümante Edilir ?


Risk analizi öncelikle yönetmeliğe uygun bir kapağa sahip olmalıdır.

Kapakta o işyerine ait unvan, SGK sicil numarası, hazırlanma tarihi, geçerlilik tarihi, işyerinin tehlike sınıfı, hazırlanan işyerinin adresi yer almalıdır.

Devamında hazırlanana risk analizinin yöntemi, kullanılan modelin ne olduğu açıklanarak işveren onayına sunulan riskleri önemi ve hangi sürede ortadan kaldırılacağını içeren bilgilerin olduğu kısım bulunmalıdır.

Türkiye’de iş güvenliği uzmanlarının en çok kullandığı modeller,

  • 3 x 3 Matris veya 5 x 5 Matris
  • Fine Kinney
  • 3T Matris yöntemi
  • Hazop (Kimya ve üretime dayalı işyerlerinde)

Olarak yer almaktadır.

Her risk analizinin  skor ve değerlendirmesi farklı olduğu için giriş kısmında skor ve şiddetin ne anlama geldiği “ risk analizini hazırlayan kişi tarafından ” mutlaka olması sağlanmalıdır.

“Risk Analizi Danışmanlığı ise, kurumunuz / kuruluşunuzda potansiyel risklerin tespit edilmesi ve bu potansiyel risklere karşı önlem alınması ve bu önlemlerin sürdürebilirliğinin kontrol altında tutulup izlenmesini sağlamaktır.”

“Daha ayrıntılı bilgi İçin Danışmanlık departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Risk Analizi Danışmanlık Hizmeti - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri