Tip Onayı

Tip Onayı Belgesi / Sertifikası


Tip Onayı Nedir ?


Tip Onayı, imalatı yapılan bir ürün gurubunun, o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanması ve gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesidir.

Tip Onayı Belgesi, üretici firma tarafından üretilerek piyasaya sürülen her bir ürünün Standard, kural ve spesifikasyonlarda belirtilen test ve kontrollerinin sörveyör huzurunda yapıldığını göstermez. Tip Onayı alan bir ürünün sorumluluğu sadece imalatçıya aittir.

Düzenlenen Tip Onayı Belgesi, bu ürünün, üretici tarafından uygulanan Kalite Yönetim Sistemi garantisi altında bulunan üretim şartlarının değişmemesi koşuluyla, ürüne ait isteklerin yerine getirileceğini ifade eder.

Tip Onayı Sürecinde Yürütülen İşlem


  • Ürünün dizaynının kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanarak onaylanması
  • Üretim prosesinin kontrolü
  • Malzeme kontrolü
  • İmalatı yapılan bir ürün gurubunun o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek, gerekli testlerin yapılması yoluyla, ürünün istenen koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilmesidir.

Başka bir deyişle, tip onay sertifikası bütün işlemlerin her ürün için ayrı ayrı yapılarak belgelendiği ürün/test sertifikası gibi tek tek ürünlerin kalitesini garanti etmemekle birlikte; üreticinin, o ürün gurubunu, talebe uygun üretebilecek olanak ve koşullara sahip olduğunu belgelemektedir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Tip Onayı Sertifikası - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri