EAC Belgesi

EAC Belgesi


EAC Belgesi Gümrük Birliği Sertifikası, EAC Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013’ten itibaren uygulanmaya başlandı. EAC işareti  ve EAC Sertifikası hakkında daha fazla bilgi için bakınız Wikipedia

EAC Belgesi İşareti; Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan tarafından kurulan ve 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistan’ ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren işarettir.

Bu uygulama halen Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan  için geçerlidir. TR CU (EAC) Gümrük Birliği Sertifikasyonu eski bilinen resmi sertifika olan GOST Sisteminin yerine geçmektedir.
Bu sertifika; Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, ve maksimum 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.
Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuvarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu (Akreditasyonumuz) çerçevesinde yetkilendirilmiştir.

EAC Belgesi sertifikasyonu için numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında teslim edilir. Ayrıca, sertifikasyon süresince  Verilen tüm belgeler, Gümrük Birliği veritabanına kayıt edilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir.

EAC BELGESİ Hangi Ülkelerde Geçerlidir ?


EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerlidir.

Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenebilmektedir.
Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

“EAC Sertifikası parti bazlı, 1, 3 ve 5 yıllık süre için düzenlenmektedir.”

EAC Deklerasyonu


Gümrük Birliği Uygunluk Deklarasyonu, EAC Sertifikasıyla aynı yasal etkiye sahiptir. Deklarasyonun alıcısı sadece bir EAC sınırları içerisinde tüzel kişisi olabilmektedir. Deklarasyonda adı geçen alıcı şirketler EAC dahilinde ürünlerin kalitesinden sorumlu olmalıdır ve ürünün kalitesiyle ilgili talepleri, şikayetleri ve başvuruları kabul etmek mecburiyetindedirler.

EAC teknik yönetmeliklerine göre bir uygunluk beyanında Gümrük Birliği bölgesinde tescilli örgütün ürünün piyasaya sürülmesinden sonra ürünün sorumluluğunu alacağı belirtilmektedir. Gümrük Birliği dahilinde tanzim edilmiş her bir uygunluk beyanı onay kurumu dahilinde tescil edilmelidir. EAC Beyanı en çok 5 yıllık bir süre için tanzim edilmektedir.

EAC Deklarasyonu/Sertifikalandırma fiyatlandırması aşağıdaki bilgilere göre tespit edilmektedir

  • Ürünün adı ve teknik özelikleri
  • Katalog bilgisi
  • Ürün ait GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarası

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

EAC Belgesi - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri