ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Sistemi

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Sistemi


ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı Nedir ?


ISO 41001 Belgesi; ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi, Yönetim Sistemleri Standardı, 2018 yılında çıkarılmıştır. En yeni yönetim sistemi standartlarından biridir. ISO 41001 Sertifikası, Standart Tesis Yönetiminin, etkili ve verimli bir biçimde sürdürüldüğünün gösterilmesini, ilgili paydaşların, ihtiyaç ve uygulanabilir beklentilerinin sürekli olarak karşılanmasını ve piyasanın rekabetçi ortamında sürdürülebilir olmayı amaçlamaktadır.

ISO 41001 Sertifikası, işletmeler için oldukça büyük bir öneme sahip olan ISO belgelerinden biridir. Bu sebeple, söz konusu olan belgeyi açıklamadan önce ISO belgelerinden bahsetmekte yarar bulunmaktadır.. ISO, 1947 yılında Uluslararası Standart Organizasyonu ismi altında kurulan bir federasyondur. ISO kurulduğu günden beri bütün dünyada bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerin geliştirilerek ve faaliyetlerin firmaların ürün veya hizmetlerine farkındalık yaratılmasını sağlamaktadır. İşletmeler, daha kaliteli hizmetler sunmak amacıyla ISO standartlarına uygun çalışmaktadırlar. ISO belgeleri ile işletmeler uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu müşterilerine ve de piyasaya ispatlamış olmaktadırlar. ISO 41001 Belgesi ise bu ISO belgelerinden bir tanesidir.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı, firmaların tesis yönetimi için ihtiyaçları belirlemektedir. ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının kapsamını ise aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.

 • Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını destekleyen tesis yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Firmanın ve ilgili kişilerin ihtiyaçlarının en uygulanabilir şekilde karşılanmasını sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar.

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardında firma ister kamu isterse özel sektörde faaliyet göstersin belgenin gereksinimleri uygulanabilirdir. Dolayısıyla ISO 41001 belgesinin şartları, her sektöre göre uygulanabilir ve fayda sağlar.

ISO belgeleri arasında bulunan bu belge Dünya´nın her yerinde geçerlidir. Uluslararası bir standart olan ISO 41001 Tesis Yönetimi ile firmanıza yüksek standartlar sunar, yeni gelişimler için yol açar ve tesisinizin yönetilme hedeflerini geliştirirsiniz. Nokta atışı yapacağınız ve faaliyetlerinizi rahat bir şekilde yürütebileceğiniz bu belge sayesinde bir çok yararı da hem firmaya, hem çalışanlarınıza sunarsınız.

ISO 41001 Yönetim standardı kapsamında firmaların tesis yönetimi alanındaki ihtiyaçları belirlenir ve tüketicilerin talep ettiği, ihtiyaç duyduğu durumlarda başarılı bir yönetim sağlanır. Rekabet ortamında sürdürlebilir olmanızı sağlayacak olan bu standart özel sektör ve kamu alanında hemen her sektöre uygulanabilen bir standarttır.

Tesislerin yönetimlerinin verilmiş ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için ISO 41001 Sertifikası beklentilerin karşılanması ve tesisin piyasadaki rekabetçi koşullar ile başa çıkarak sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Firmalar bakımından önemli bir hal alan rekabet ortamında tüm ISO belgelerinde olduğu gibi bu belgeden de yararlanmanın önemini bilmeniz gerekir.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı Kapsamı Nedir ?


ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı, işletmelerin tesis yönetimi için ihtiyaçlarını belirlemektedir. ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının kapsam alanı ise aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür. İşletmenin ve ilgili kişilerin ihtiyaçlarının en uygulanabilir biçimde karşılanmasını sağlar. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını destekleyerek, tesis yönetiminin etkili ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir biçimde sürdürülebilir olmasını sağlar. ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardında işletme ister kamu isterse özel sektörde faaliyette bulunsun, belgenin gereksinimleri uygulanabilirdir. Bundan dolayı ISO 41001 belgesinin şartları, her sektöre göre uygulanabilir ve fayda sağlar.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının Faydaları Nelerdir ?


MALİYETİN AZALMASI; Maliyet bakımından ISO 41001:2018 belgesine sahip olmak, tesis yönetiminde genel giderleri azaltır ve iyi bir tesis ekonomisi elde edilmesini sağlar.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME; Pazarın genişlemesi ile gitgide artan rekabet ortamında, ISO 41001:2018 ile ulusal ve uluslararası pazarda müşterilere değer verildiği ve sürekli iyileştirmeler içerisinde olunduğu gösterilir. İş gücü üretkenliğini, güvenliğini, sağlığını ve refahını sürekli iyileştirir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK; Küresel rekabet ortamında sürdürülebilir olmayı hedefler.
STRATEJİK ÖNEMİ; Bir meslek olarak tesis yönetimi mesleğinin profilini yükseltmekte ve kuruluşunuzun stratejik planlarının bir parçası olarak kattığı değeri tanımlamaktadır. Hizmet sunumu tek başına yeterli değildir; aynı zamanda varlıkların, hizmetlerin ve çalışma alanı kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerin yaşam boyu maliyetini ve kullanılabilirliğini yönetmeniz ve operasyonlarınızın çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmanız gerekir.
VERİMLİLİĞİN ARTMASI; Operasyonel verimlilik, kaynak sağlama ve performans ölçümü sağlayarak verimliliği arttırır.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının Avantajları Nelerdir ?


Stratejik önemi

ISO 41001 bir meslek olarak tesis yönetimi mesleğinin profilini yükseltmekte ve kuruluşunuzun stratejik planlarının bir parçası olarak kattığı değeri tanımaktadır. FM entegre tesis yönetimine doğru seyrederken, sağladığınız hizmetlerin kuruluşların strateji ve hedefleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Hizmet sunumu tek başına yeterli değildir; aynı zamanda varlıkların, hizmetlerin ve çalışma alanı kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerin yaşam boyu maliyetini ve kullanılabilirliğini yönetmeniz ve operasyonlarınızın çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmanız gerekir.

Global tutarlılık

Ölçeklenebilir FM hizmetlerine yönelik artan talebe cevap olarak, FM hizmet sağlayıcıları global ölçekte kapasitelerini artırmaya başladı. Uluslararası düzeyde artan kullanımla birlikte tutarlılık ihtiyacı ön plana çıkıyor. İşte ISO 41001 de bu noktada devreye girmektedir. Hizmet sağlayıcıların yetkinliğini ortaya koymak ve kullanıcılara güven vermek için performans değerlendirmesi ve ölçümü de dahil olmak üzere ortak ilkeler, kavramlar ve terimler sağlamaktadır.

Hizmet ve varlık değeri

ISO 41001; operasyonları etkin şekilde yürütebilmeniz, gereksiz maliyetleri en aza indirebilmeniz ve işletmelere somut değer yaratabilmeniz için hizmet sunumunuzu ve varlıklarınızı sürekli olarak gözden geçirmenizi gerektiren sistematik bir yaklaşım sunmaktadır.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardına Neden İhtiyaç Duyulur ?


 • Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını destekleyen tesis yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar,
 • Firmanın ve ilgili kişilerin ihtiyaçlarının en uygulanabilir şekilde karşılanmasını sağlar,
 • Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar,
 • Yeni gelişmelere yol açar ve tesisinizin yönetilme hedeflerinin gelişmesini sağlar,

ISO 41001:2018’de belirtilen gereksinimler sektöre özgü değildir ve ister kamu ister özel sektör olsun, kuruluşun türü, boyutu ve doğası veya coğrafi konumu ne olursa olsun tüm kuruluşlara veya bunların bölümlerine uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standart Maddeleri Nelerdir?


1- Kapsam
2- Atıf yapılan Standard ve/veya dokümanlar
3- Terimler ve Tanımlar/Tarifler
4- Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
4.3 TY Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 FM Sistemi
5- Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Politika
5.3 Kurumsal Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler
6- Planlama
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 TY Hedefleri ve Bunları Erişmek için Planlama
7- Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
7.5.1 Genel
7.5.2 Bilgi Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü
7.5.4 TY Bilgi ve Veri Şartları / Gereklilikleri
7.6 Kurumsal Bilgi
8- Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 İlgili Taraflarla Koordinasyon
8.3 Hizmetlerin Entegrasyonu
9- Performans Değerlendirmesi
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Denetim/Tetkik
9.3 Yönetim Gözden Geçirmesi
10- İyileştirme
10.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.2 Sürekli İyileştirme
10.3 Önleyici Faaliyetler
Bu belgenin kullanımına ilişkin Ek A (Bilgilendirici) Kılavuz

Peki Avrupa Belgelendirme Size ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardına Konusunda Nasıl Destek Olabilir ?


 • Standart Eğitimi
 • Danışmanlık
 • Sistem Kontrolü
 • Sistem Danışmanlığı
 • Ön Denetim
 • Belgelendirme Süreci

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 40001:2018 Tesis Yönetim Sistemi- Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri