CE Belgesi

CE Belgesi / Markalama / İşaretleme


CE Belgesi Nedir ?


CE belgesi Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında uyulması mecburi olan ürünlere koyulan bir işarettir. Bu kapsama giren ve Avrupa Birliği üye ülkelerin piyasasına sunulacak bu ürünlerde bu işaret zorunludur. Ürünlerin Avrupa piyasalarında serbestçe dolaşabilmeleri için bir nevi sahip olmaları gereken bir pasaport gibi düşünülebilir.

CE belgesi bir marka ya da kalite belgesi değildir. CE işareti taşıyan ürünler Avrupa birliği ile ilgili direk tipleri uygun ve gerekli tüm kriterlerin yerine getirildiğinin kanıtıdır Avrupa Birliği’nde CE belgesinin kapsamına alınan ürünler bu işaret olmaksızın pazara sunulamaz. Pazara sunmak hem Avrupa Birliği ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ve Avrupa Birliği başından bu ülkeleri ithal edilen bütün ürünleri kapsamaktadır Bundan dolayı ülkemizdeki ihracatçıları Avrupa Birliği’ne yapacakları ihracatlarda CE belgesi hususuna önem vermeleri gerekmektedir.

CE İşareti İçin Standart Uygulamak Zorunlu Mudur ?


CE İşaretinin ürüne iliştirilebilmesi için standart kullanımı zorunlu değildir. Direktiflerde belirtilen koşullar, başka yöntemlerle de sağlanabilir. Ancak bu yöntemlerin EN (Avrupa) Standartlarına uygunluğunun incelenmesi zorlu bir süreci gerektireceğinden, standartlara uygun üretim yapmak, üreticinin işini kolaylaştıracaktır. Kısacası AB Direktifleri, ürünlerin nelere uyması gerektiğini, EN Standartları ise bu uygunluğun nasıl elde edilebileceğini içerir.

CE Belgesi İşareti Olmazsa Ne Olur?


Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi de mümkün olmayacaktır.

CE Belgesinin İşaretinin Türk Sanayisine ve Dış Ticaretine Olan Etkileri Nelerdir ?


Ce İşareti, sadece direktiflerin şartlarına uygun olan ürünlerin üzerinde kullanılabilir. Bazı ürün grupları için, CE İşaretinin kullanılması kolay yöntemlerle olabileceği gibi, bazı ürün grupları için Onaylanmış Kuruluşların devreye girmesi ve ürün testinin yapılması gerekebilir.
Ne yazık ki, günümüze kadar Türk Sanayiinde sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici koruma konularına pek önem verilmemiştir. Bu nedenle, ekonomik işbirliklerinin hızla oluştuğu günümüzde, üreticilerimiz tasarım, üretim ve servis anlayışlarını değiştirmek zorundadırlar.
Bu değişimin sonuçlarını, iç pazarda yaşam standardının yükselmesi olarak dış pazarda ise daha geniş pazar şansı bulma olarak görmek mümkündür.
Günümüzde geçerli olduğu sektörler için CE İşareti taşımayan ürünlerin Avrupa’ ya ihraç edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden pek çok mal gümrük kapılarında bekletilmektedir.

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri, Mevzuatları)


 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/ EC (73/23 EEC) ve değişiklikleri
 • Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri
 • Makine Emniyeti Direktifi 2006/42 EC (98/37/EC)
 • Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi (89/686/EC)
 • Asansör Direktifi (95/16/EC)
 • Tıbbi Cihazlar Direktifi (93/42/EEC)
 • ATEX Direktifi (94/9/EC)
 • Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi (99/5/EC)
 • Gürültü Direktifi (2000/14/EC)
 • Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
 • Oyuncak Direktifi (88/378/EEC)
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
 • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

CE İşareti İliştirilmesi Zorunlu Ürün Grupları


· Alçak gerilim cihazları,
· Basit basınçlı kaplar,
· Oyuncaklar,
· İnşaat malzemeleri,
· Elektromanyetik uyumluluk,
· Makineler,
· Kişisel koruyucu donanımlar,
· Otomatik olmayan tartı aletleri,
· Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
· Tıbbi cihazlar,
· İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar,
· Gaz yakan aletler,
· Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
· Sivil kullanım için patlayıcılar,
· Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
· Asansörler,
· Ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,
· Basınçlı ekipmanlar,
· Telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,
· Gezi amaçlı tekneler,
· Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,

“Avrupa Birliği Direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirilmektedir.”

Uygunluk Değerlendirme Modülleri


 1. Modül A : İç Üretim Kontrolü
 2. Modül B : Tip İncelemesi
 3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
 4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
 5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
 6. Modül F : Ürün Doğrulaması
 7. Modül G : Birim Doğrulaması
 8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

CE Belgesi Çeşitleri


 • CE Belgesi
 • Asansörler İçin CE
 • Basit Basınçlı Kapmalar için CE
 • Elektrikli Ekipmanlar İçin CE
 • Gaz Yakan Cihazlar İçin CE
 • Vb.

“Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

CE Belgesi / Sertifikası - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri