EN 1090-2:2018

EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları


EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları’nda Kaynak Nedir?


Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur.
Bu standart yapılan süreçlerin gerekli standartta doğrultusunda yapılıp bunların dokümante edilmesinin kontrolünü sağlamaktadır.

EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Çelik ve alüminyum yapı elemanları üreten işetmelerin mutlaka EN 1090 standartlar dizisine uygun üretim yapmaları, bu standart prensipleri doğrultusun da belge almaları ve ürünleri üzerine CE işareti iliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu sektörde piyasalara ürün sunmak ve rakipleri ile mücadele edebilmek için EN 1090 standartları çerçevesinde belgelendirilmeleri gerekmektedir. Bu belgeler çelik veya alüminyumdan yapısal bileşenler üreten üretici firmalara avantaj getirmektedir. Sadece üretici firmalar değil, müteahhitler, mühendisler, müşteriler ve bu bileşenlerle çalışan diğer bütün kuruluşlar için EN 1090 standartlar dizisi çok önemlidir.

Bu bakımdan çelik veya alüminyum yapısal bileşenler üreten firmalar, EN 1090-1 Belgesi ve CE işareti sayesinde yeni pazarlara kolayca erişebilmektedir. Bu standartlar ve CE işareti sistemi, Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapabilmenin ön koşuludur.

EN 1090 Belgesi ve CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan Yapı Malzemeleri Direktifi’nin gerekliliklerini karşıladığını kanıtlamış olmaktadır.

EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları Belgesi Neden Önemli?


EN 1090 standartlar dizisi, harmonize edilmiş bir Avrupa standardıdır ve 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında yapısal bileşenler için zorunlu olan CE işaretinin temelini oluşturmaktadır. EN 1090 standartlar dizisi, çelik ve alüminyumdan üretilen yapı bileşenlerinin tasarımı ve üretimi için uygulanmaktadır.

Bu standartların ana amacı, yapıların güvenlik performanslarının istenen düzeyde olmasını sağlamaktır. Bu standartlar dizisi çelik yapılar ve alüminyum konstrüksiyon uygulamalarını kapsamaktadır ve esas olarak üç bölüme ayrılmıştır: taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirmeleri, çelik yapılar için teknik gerekler ve alüminyum yapılar için teknik gerekler.

EN 1090 Kendi İçinde 3 Standarttan Oluşmaktadır


EN 1090-1: Yapısal bileşenler için uygunluk değerlendirmesi gereklilikleri (CE işareti). Bu standart, üretim kontrol gereksinimlerinin ana hatlarını vermekte ve standardın 2. ve 3. bölümlerine atıfta bulunarak uygunluk değerlendirmesi için gereklilikleri açıklamaktadır. Standart ekinde, tam olarak hangi bilgilerin belirtilmesi gerektiğini içeren ve ürünlerin nasıl CE ile işaretleneceğini açıklayan talimatlar yer almaktadır.

EN 1090-2: Çelik yapı elemanları için teknik gereklilikler. Bu standart, çelik yapılar için teknik gereksinimleri kapsamaktadır.

EN 1090-3: Alüminyum yapı elemanları için teknik gereklilikler. Bu standart, alüminyum yapılar için teknik gereklilikleri kapsamaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tarafından Bu Standartlar Dizisi Şu Başlıklar Altında Yayınlanmıştır


TS EN 1090-1 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 1: Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirme gerekleri

TS EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler

TS EN 1090-3 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 3: Alüminyum yapılar için teknik gerekler

EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları’nın İşletmelere Faydaları


Çelik ve alüminyum yapı elemanları üreten işletmelerin mutlaka EN 1090 standartlar dizisine uygun üretim yapmaları, bu standart prensipleri doğrultusun da belge almaları ve ürünleri üzerine CE işareti iliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu sektörde piyasalara ürün sunmak ve rakipleri ile mücadele edebilmek için EN 1090 standartları çerçevesinde belgelendirilmeleri gerekmektedir. Bu belgeler çelik veya alüminyumdan yapısal bileşenler üreten üretici firmalara avantaj getirmektedir. Sadece üretici firmalar değil, müteahhitler, mühendisler, müşteriler ve bu bileşenlerle çalışan diğer bütün kuruluşlar için EN 1090 standartlar dizisi çok önemlidir.

Bu bakımdan çelik veya alüminyum yapısal bileşenler üreten firmalar, EN 1090-1 Belgesi ve CE işareti sayesinde yeni pazarlara kolayca erişebilmektedir. Bu standartlar ve CE işareti sistemi, Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapabilmenin ön koşuludur. EN 1090 Belgesi ve CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan Yapı Malzemeleri Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını kanıtlamış olmaktadır.

EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları’nda Sonuç Olarak


Söz konusu direktif, Avrupa Birliği piyasalarında inşaat ürünleri satmak isteyen tüm işletmelerin fabrika üretim kontrollerini belgelendirmelerini şart koşmaktadır. Sıcak haddelenmiş çelik ürün veya alüminyum bileşenleri üreten firmaların da, EN 1090 standartlarına uygun şekilde fabrika üretim kontrollerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu standart çerçevesinde ürünler üzerine CE işareti koymaları gerekmektedir.

Kısaca, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi çerçevesinde, EN 1090 belgelendirmeleri bugün bir zorunluluk haline gelmiştir. Çelik yapılar, taşıyıcılar, kuleler ve bunlar gibi çelik ve alüminyum yapı malzemeleri üreten firmaların değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yetkili kuruluşlar bu çerçevede sadece EN 1090-2:2018 belgelendirme ve CE işaretleme hizmetleri vermemekte, aynı zamanda TS EN 15088 Alüminyum ve alüminyum alaşımları – Yapım işleri için yapısal mamuller – Muayene ve teslim için teknik şartlar, TS EN 15085 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi ve TS EN ISO 3834 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları standartlarına uygun değerlendirme hizmetleri vermektedir.

Her geçen gün çelik ve alüminyum yapılar yaygınlaşmakta ve yapısal metal ürünlerin önemi artmaktadır. Bu arada Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde birçok yasal düzenleme, uygulama ve standart ülkemiz koşullarına göre uyarlanmaktadır. EN 1090-2 standardına yer alan koşullara göre üretilen çelik konstrüksiyonlar ve EN 1090-3 standardına göre üretilen alüminyum konstrüksiyonlar, EN 1090-1 standardına göre uygunluk değerlendirme çalışmalarına tabi tutulmakta ve belgelendirilmektedir.

Bu çalışmalar sırasında, özel şartnamelerle belirlenmiş konstrüksiyon projelerinde şantiye kısmını da içeren montaj ve kaynak kontrolleri, muayene ve gözetim çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle endüstriyel tesisler, binalar, alışveriş merkezleri ve enerji santralleri gibi yapılarda tercih edilen bu gözetimler sayesinde, taraflar arasında tam bir güven ağı oluşmaktadır.

Belgelendirme kapsamında, firmalar öncelikle bir fabrika üretim kontrol sistemine sahip olmalı ve bu sistemi işletmelidir. Sonrasında, EN1090-1 standardı ekinde yer alan başlangıç tip testlerini yaptırmalı ve sonuçlarını beyan etmelidir. Belgelendirme çalışmaları ancak bu iki durumun onaylanması ile gerçekleştirilir.

EN 1090-2 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları Belgesi Alma Sürecinde Avrupa Belgelendirme


Avrupa Belgelendirme olarak sizlere EN 1090-2 Belgelendirme sürecinde size sistem kurulumundan belgelendirme sürecine kadar hizmet sağlıyoruz.

Firmanıza ilgili standart gereği bir kurulu sistem yok ise sisteminizin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli dokümanların oluşturulması, gerekli metotların belirlenmesi süreçlerini danışmanlık ile tamamlayıp bir sonraki aşamada ise belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları - Sertifika Başvuru Formu

Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri