Çevresel Gürültü Ölçümü

Çevresel Gürültü Ölçümü


Gürültü Nedir ?


İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etki bırakır.

Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ?


Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;

Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Yönetmelikte, Maruziyet Eylem Değerleri ve Maruziyet Sınır Değerleri


  • En yüksek maruziyet etkin değeri LEX,8h=85dB(A)
  • En düşük maruziyet etkin değeri LEX,8h = 80dB(A)
  • Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A)
  • Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamayacağı standartta açıkça belirtilmiştir.

Gürültü Testi Nasıl Yapılır“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Çevresel Gürültü Ölçümü - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri