İç Tetkikçi Eğitimleri

Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimleri


İç Tetkikçi / Denetçi Kimdir ?


Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi; bir kuruluşun yönetim sistemini denetleyecek olan personelin, ISO 19011 iç tetkikçi kılavuzu standardını baz alarak almış olduğu eğitim ve eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmasın istinaden almış olduğu belge ve unvandır.

İç Tetkik / Denetçi Nasıl Yapılır ?


Bu faaliyet ile ilgili olarak standartın üzerinde durduğu en önemli konu iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı ( kişi kendi işini denetlememeli ) ve belirli periyotlarda bu denetimlerin yapılması ve raporlanmasıdır. Bu faaliyet yılda en az bir defa yapılmalıdır. Ve genel olarak bakıldığında kuruluşların YGG toplantısı ve iç tetkikleri aynı sayıda gerçekleştirdiği ve önce iç tetkiklerin sonrasında YGG toplantısının yapılması şeklinde uygulandığı görülmektedir. Kuruluşlar yılbaşında organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte veya tarihlerde tetkik edileceğini gösterir bir iç tetkik planı hazırlamaktadır. Bu plana uygun olarak tetkikçi gereken hazırlıklarını yaparak o birimi denetlemekte denetimde varsa uygunsuzluk bunları ilgili formlara ( DÖF vb ) kayıt etmekte ve düzeltme talep etmekte , denetimlerde soru listesi kullanmakta ve sonrasında bunu bir rapora dökmekte ve sunmaktadır. Standart işte bütün bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünün bir metoda bağlanarak ve bir prosedür yazarak dokümante haline getirilmesini talep etmektedir.

İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimin İçeriği


 • ISO Standardları  Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 Standardının Tanımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitime Kimler Katılabilir ?


Kuruluşun tetkik edilmesi, sürdürülmesi veya idare edilmesinde yer alanlar katılabilir.

Eğitim Süresi Kaç Gündür ?


Eğitim Süresi 2 gün, 16 saattir.

1.Gün : 19011 Standarttı anlatılır.

2.Gün : ilgili standart hakkında bilgilendirme ve iç tetkikçi uygulaması yapılarak katılımcılar sınava tabi tutulur.

Standartlara Ait İç Tetkikçi Eğitimleri


 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 1090-2:2018  Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları
 • ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik
 • ISO 18295:2017 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi
 • ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
 • ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 • IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi
 • SA 8000 SosyaL Sorumluluk
 • BRC FOOD Gıda Güvenliği Standardı
 • BRC IOP Paketleme Standardı
 • FSSC 22000 Belgelendirmesi
 • IFS FOOD Gıda Güvenliği Standardı
 • GMP İyi Üretim Uygulamaları
 • GDP İyi Dağıtım Uygulamaları

Listede yer almayan eğitimler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim talepleriniz için Avrupa Belgelendirme Eğitim / Akademi departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimi - Başvuru Formu

Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri