İç Tetkikçi Eğitimleri

Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimleri


İç Tetkikçi / Denetçi Kimdir ?


Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi; bir kuruluşun yönetim sistemini denetleyecek olan personelin, ISO 19011 iç tetkikçi kılavuzu standardını baz alarak almış olduğu eğitim ve eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmasın istinaden almış olduğu belge ve unvandır.

İç Tetkik / Denetçi Nasıl Yapılır ?


Bu faaliyet ile ilgili olarak standartın üzerinde durduğu en önemli konu iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı ( kişi kendi işini denetlememeli ) ve belirli periyotlarda bu denetimlerin yapılması ve raporlanmasıdır. Bu faaliyet yılda en az bir defa yapılmalıdır. Ve genel olarak bakıldığında kuruluşların YGG toplantısı ve iç tetkikleri aynı sayıda gerçekleştirdiği ve önce iç tetkiklerin sonrasında YGG toplantısının yapılması şeklinde uygulandığı görülmektedir. Kuruluşlar yılbaşında organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte veya tarihlerde tetkik edileceğini gösterir bir iç tetkik planı hazırlamaktadır. Bu plana uygun olarak tetkikçi gereken hazırlıklarını yaparak o birimi denetlemekte denetimde varsa uygunsuzluk bunları ilgili formlara ( DÖF vb ) kayıt etmekte ve düzeltme talep etmekte , denetimlerde soru listesi kullanmakta ve sonrasında bunu bir rapora dökmekte ve sunmaktadır. Standart işte bütün bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünün bir metoda bağlanarak ve bir prosedür yazarak dokümante haline getirilmesini talep etmektedir.

İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimin İçeriği


  • ISO Standardları  Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
  • ISO 19011 Standardının Tanımı
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitime Kimler Katılabilir ?


Kuruluşun tetkik edilmesi, sürdürülmesi veya idare edilmesinde yer alanlar katılabilir.

Eğitim Süresi Kaç Gündür ?


Eğitim Süresi 2 gün, 16 saattir.

1.Gün : 19011 Standarttı anlatılır.

2.Gün : ilgili standart hakkında bilgilendirme ve iç tetkikçi uygulaması yapılarak katılımcılar sınava tabi tutulur.

Standartlara Ait İç Tetkikçi Eğitimleri


Listede yer almayan eğitimler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

Eğitim talepleriniz için Avrupa Belgelendirme Eğitim / Akademi departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İç Tetkikçi / Denetçi Eğitimi - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri