ISO 15085-2

ISO 15085-2 Demiryolu Araçlarının ve Bileşenlerinin Kaynağı İçin Yeterlilik Belgesi


ISO 15085-2 Demiryolu Araçlarının ve Bileşenlerinin Kaynağı İçin Yeterlilik Belgesi  Nedir?


ISO 15085 standardı, demiryolu sektörüne faaliyet gösteren kuruluşlar için tasarlanan DIN 6700 standart serisinin yerini almış bir Avrupa standardıdır. Bu standartta TSE den ulaşabilirsiniz.

İki Alman demiryolu işletmesi 1945 yılında faaliyetleri ile ilgili bir standartlaşma çalışması yapmış ve bunları DV 952 ve DS 952 standardı olarak yayınlamıştır. 1997 yılına kadar yürürlükte olan bu standartlar bu tarihte DIN 6700 standardını almıştır ve 2008 yılına kadar bu standart geçerli olmuştur. 2008 yılında bu standart EN 15085 standardı olarak bir daha isim değiştirmiş ve kapsamı genişletilerek Avrupa genelinde kabul gören bir standart haline getirilmiştir. Bu standart yayınlandıktan sonra da yeni standart ile çelişki yaratan DIN veya BS gibi ulusal standartlar geri çekilmiştir.

ISO 15085 Demiryolu Uygulamaları – Demiryolu Araçlarının Kaynağı ve Bileşenleri Bölümleri


ISO 15085-2 Demiryolu Araçları İmalatı Sınıflandırması Nasıl Yapılmaktadır ?


TS EN 15085 standardının dördüncü kısmında belgelendirme seviyeleri yer almaktadır. Bu seviyeler kaynaklı birleştirmelerin kaynak performans sınıfına bağlıdır (CP). Belgelendirme çalışmaları başlamadan önce mutlaka TS EN 15085-2 standardına uygun şekilde belgelendirme seviyesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Standarda göre dört farklı belgelendirme seviyesi bulunmaktadır:

 • CL1 seviyesi, kaynaklı birleştirmelerin kaynak performans sınıfı A’dan D’ye kadar olan demiryolu araçları ve ekipmanlarını üreten işletmeler içindir.
 • CL2 seviyesi, kaynaklı birleştirmelerin kaynak performans sınıfı C2’den D’ye kadar olan demiryolu araçları ekipmanlarını üreten işletmeler içindir.
 • CL3 seviyesi, kaynaklı birleştirmelerin kaynak performans sınıfı D olan demiryolu araçları ekipmanlarını üreten işletmeler içindir.
 • CL4 seviyesi, demiryolu araçlarının tasarımını yapan satın alan veya satan işletmeler içindir.

TS EN 15085 standardına göre kaynak performans sınıfları ise şu şekilde belirlenmiştir

 • CP A sınıfı, üretim ve bakım çalışmalarında sadece tam nüfuz eden ve kolay ulaşılabilen kaynaklar içindir.
 • CP B1 sınıfı, yüksek güvenlik kategorisidir ve üretim ve bakım çalışmalarında sadece tam nüfuz eden ve kolay ulaşılabilen kaynaklar içindir.
 • CP B2 sınıfı, orta güvenlik kategorisidir ve tam nüfuz eden kaynaklar ve volümetrik test olanağı dışında uygulanır. Üretim ve bakım çalışmalarında yüzey çatlak testi mümkün olmalıdır.
 • CP C1 sınıfı, tam nüfuz eden kaynaklar ve volümetrik test olanağı dışında uygulanır. Üretim ve bakım çalışmalarında yüzey çatlak testi mümkün olmalıdır.
 • CP C2, C3 ve D sınıfları ise özel gereklilikler olmadan her türlü kaynak şekillerine uygulanır. Üretim çalışmalarında sadece görsel kontrol yeterlidir.

Emniyet kategorileri

EN 15085 göre kaynaklı bir bileşenin güvenlik ilişkisi aşağıdaki gibi ayırt edilir:

Düşük: Kaynaklı birleştirmenin kusuru genel işlevin doğrudan bozulmasına yol açmaz. Personelin yaralanması ile sonuçlanması pek muhtemel değildir.

Orta: Kaynaklı birleştirmenin kusuru genel işlevin bozulmasına yol açabilir veya personelin yaralanması ile sonuçlanabilir.

Yüksek: Kaynaklı birleştirmenin kusuru personel yaralanmalarına ve genel işlevin bozulmasına neden olur.

Güvenlikle ilgili değerlendirme EN 50126 serisine göre yapılmalıdır.

İmalatçının Faaliyet Türü

Kaynaklı demiryolu araçları veya bileşenlerinin üreticisi, aşağıdaki faaliyet türlerinden bir veya daha fazlasını üstlenebilir. Tüm faaliyetler, EN 15085 serisi standartların ilgili bölümünde tanımlanan gerekliliklere uygun olmalıdır.

Faaliyet türü Göstergeler Açıklama
Tasarım D Kaynaklı demiryolu araçları ve bileşenlerinin üretimi ve bakımı için hesaplama, tasarım ve dokümantasyon
Üretim P Kaynaklı demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin imalatı, modifikasyonu ve testi (yedek parçalar dahil).
Bakım M Kaynaklı demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynakla onarımı (deney dahil)
Satın alma ve tedarik S Kaynak işlemleri gerçekleştirmeden yeni imalat veya bakım faaliyetleri için kaynaklı bileşenlerin satın alınması ve tedarik edilmesi

ISO 15085-2 ile ISO 3834-2 Arasındaki İlişkisi 


EN 15085-2 standardına göre, demiryolu araçlarına, onların bileşenlerine ve alt montajlarına kaynaklı imalatı yürütecek imalatçının kalite şartları EN ISO 3834 standartlarına göre belirlenmektedir. Bu nedene EN 15085’e göre sertifikalandırma, EN ISO 3834 ile birlikte de olması daha sağlıklı olacaktır.

ISO 15085-2 Demiryolu Araçları İmalatı Yeterlilik Belgesi Zorunlu Mudur?


Ülkemizin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşmalar (uyum yasaları) gereği kaynaklı imalat yapan üreticilerin EN 15085 Belgesine sahip olması zorunlu tutulmuştur. Bakanlık tarafından firmaların denetlendiği ve bu belgelere ve Teknik Dosyaya sahip olmayan firmalara cezai yaptırım uyguladığı unutulmamalıdır.

ISO 15085-2 Demiryolu Araçları İmalatı Yeterlilik Belgesi Faydaları


 • Yapılan kaynaklı imalat çalışmaları, ilgili kalite standartlarına uyumlu gerçekleştirilir
 • ISO 9001 standardının kaynak kalitesi ile ilgili gereklilikleri tam olarak karşılanır
 • İşletmenin kaynak ile ilgili faaliyetleri daha verimli koordine edilir
 • Hatalı kaynak çalışmaları yüzünden uygun olmayan ürün miktarında düşme sağlanır
 • Faaliyetler sırasında iş tekrarları, onarım ve tamir gibi işleri azalır
 • Yeni teknolojiler daha etkin ve verimli kullanılır
 • Parça başına ürün maliyetleri düşürülmüş olur
 • Müşteri memnuniyeti yükseltilir
 • Olası geri çağırmalar azalır ve daha az müşteri şikâyeti alınır
 • İşletmenin itibarı artar ve işletme üst sınıf tedarik firma sıfatı kazanır
 • Rakiplere karşı üstünlük elde edilir
 • Faaliyetler daha etkin gerçekleştirilir ve iç ve dış piyasalarda işletmenin tanınırlığı artar
 • İşletmenin yerli ve yabancı ihalelere katılması sağlanır
 • İşletmenin ihracat imkanları artar
 • TS EN 15085 standardına uygun şekilde açık ve bağımsız doğrulama kazanılır
 • Üretim kapasitesi artar
 • Çalışanlar bağımsız yeterlilik onayı kazanır
 • Müşteri veya müşteri temsilcilerinin denetimlerine duyulan gereksinim azalır
 • Bağımsız denetimlere yapılan harcamalar düşer

ISO 15085-2 Demiryolu Araçlarının ve Bileşenlerinin Kaynağı İçin Yeterlilik Belgesi Alma Sürecinde Avrupa Belgelendirme


Avrupa Belgelendirme olarak sizlere ISO 15805-2  Belgelendirme sürecinde size sistem kurulumundan belgelendirme sürecine kadar hizmet sağlıyoruz.

Firmanıza ilgili standart gereği bir kurulu sistem yok ise sisteminizin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli dokümanların oluşturulması, gerekli metotların belirlenmesi süreçlerini danışmanlık ile tamamlayıp bir sonraki aşamada ise belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 15805-2 Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri