ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi Nedir ?


İç Tetkik Nedir ?


Firmaların yada kuruluşların,kurmuş oldukları yönetim sistemlerini ne kadar aktif kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettikleri ister kurum içerisinde ,ister dışarıdan bağımsız bir denetçi tarafından yaptırmış oldukları belli periyotlarla uygulanan denetimler ve uygulamalar bütünüdür.

Yenilenen standart ile beraber İç tetkik yapmadan önce bu uygulama yapılırken hangi aşamalarda iç tetkiğin başarılı gerçekleşmesine engel olabilecek,kurumsal,personelsel ….vb etkenlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi Nedir ?


ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemin kuruluşta uygulanırken, standarttın bir gerekliliği olan iç tetkikçi eğitiminin yapılmasını karşılamaktadır. Bu iç tetkik kurum için denetimi kapsamakta ve kurum içindeki departmanların işleyişine özel olarak yapılmakta ve departmanlara özel sorular hazırlanarak o departmanın proseslerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkiki Yaparken Gerekli Olan Etkenler


 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Tetkikin kapsamının belirlenmesi
 •  Tetkik kriterlerinin belirlenmesi
 • Tetkik ile ilgili zamanlama ,yer ,tarih,her hususun planlanmış olması gerekmektedir.
 •  Tetkiki yürütecek olan kişilerin görev yetki sorumluluklarının önceden belirlenmiş olması gerekmektedir.

İç Tetkik Standardı Nedir ?


İç Tetkik Standardı ilk olarak 2002 senesinde yayınlanmıştır.Diğer yönetim sistemlerinin de revize olması ile birlikte daha detaylı ve kapsamının genişletilmesi ihtiyacı doğmuştur.Revizyon ile beraber küçük ve orta ölçekli kuruluşlar ve tedarikçi ve müşterilerin yapmış oldukları iç tetkikler de önem kazanmıştır.

ISO 19011 Standardı Genel İç Tetkik Standardı en son 2018 senesinde revize olmuş ve artık TS EN ISO 19001:2018 Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu olarak yürürlüktedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimin İçeriği


 • ISO Standardları  Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 Standardının Tanımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitim Süresi Kaç Gündür ?


Eğitim Süresi 2 gün16 saattir.

1.Gün : 19011 Standarttı anlatılır.

2.Gün : ilgili standart hakkında bilgilendirme ve iç tetkikçi uygulaması yapılarak katılımcılar sınava tabi tutulur.

ÖNEMLİ : ISO 19011 Standardı Genel İç Tetkik Standardı reviz olmuş ve artık ISO 19011:2018 olarak yürürlüktedir. Eski versiyon iç tetkikçi sertifikaların geçerliliği bitmiş ve özellikle denetimlerde ve tedarikçi denetimlerinde majör uygunsuzluk olarak belirtilmekteydi.

⇨ TS EN ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu hakkında daha detaylı bilgilendirme almak için belgelendirme departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri