ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitim Nedir ?


ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi Nedir ?


ISO 9001 iİç Tetkikçi Eğtimi, alan kişiler kuruluş içinde uygulanan yönetim sistemlerinin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerini belirledikleri periyotlarda bu standart kapsamında denetlemelerini bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak bir denetim programı yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimine kimler katılım Sağlayabilir ?


 • KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitiminin Hedefi Nedir ?


 • kuruluşunun ve/veya tedarikçisinin Kalite Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi Konuları


 • ISO 9001:2015 standardı şartlarının gözden geçirilmesi
 • Kalite yönetim prensipleri
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları:
  • Planlama
  • Hazırlık
  • Uygulama
  • Raporlama
  • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçi’nin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler
 • Sınav

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitiminin kaç Gün ?


Eğitim Süresi 2 gün16 saattir.

1.Gün : 19011 Standarttı anlatılır.

2.Gün : ilgili standart hakkında bilgilendirme ve iç tetkikçi uygulaması yapılarak katılımcılar sınava tabi tutulur.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitiminin Sonrası Sertifika Veriliyor Mu ?


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine katılım sağlayan katılımcılara eğitimin 2 gününde sınav uygulanır ve eğitimden 70 Puan ve üzeri alan katılımcılara ” ISO 9001:2015 KYS İç Tetkikçi Başarı ” Sertifikası verilir. 70 Puan altında alan katılımcılara ise ” ISO 9001:2015 KYS İç Tetkikçi Eğitimine katılım ” sertifikası verilir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Eğitim Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri