Belgelendirme Danışmanlığı

Belgelendirme Danışmanlığı


Danışmanlık Nedir ?


Yönetim Sistemleri danışmanlığı, Kurum dışı, kurumun geleceğini ve kurumun gelişmesi için 2. taraf olarak nitelendirilen kişi / Kurum’dur.

Belgelendirme  Danışmanlığı Nedir ?


Yönetim Sistemleri, kuruluşlara dünya standartlarına uygun bir yönetim anlayışı kazandırmak adına oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemler ile birlikte kuruluşlar daha sürdürülebilir yönetim alt yapısına sahip olurlar. Kuruluşlar, firma içi faaliyetlerini bir sistematiğe göre gerçekleştirdiklerinde; karmaşadan uzak daha düzenli ve yönetilebilir bir alt yapıya sahip olacaklardır. İşte yönetim sistemleri bu yüzden gereklidir.  Yönetim sistemlerinin bu olanakları sağlaması ise temelinde dokümantasyon, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirmenin olması ile mümkündür.

Yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

Belgelendirme Danışmanı Neler Yapar ?


 • İşletme adına stratejik yönetim teknikleri geliştirerek maliyeti azaltır, ciroyu arttırır.
 • İşletmenin rekabet gücünü arttırarak, işletmeyi uluslararası pazara hazırlar.
 • İç organizasyonu güçlendirir, yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 • Müşteri portföyünü genişleterek, finansal kaynakları arttırır.
 • Vergi yükünü azaltarak, kurum adına genel anlamda verimliliği arttırır.
 • Yönetim sistemleri sertifikasının alınabilmesi için gerekli olan ön hazırlık aşamasını tamamlar.
 • Kurumu denetime hazırlayarak ilgili; Prosedür, talimat, organizasyon şeması, risk analizleri, çevre faktörleri, isg mevzuatlar vb. hususlarda kuruluşa destek sağlar. 

Örnek Belgelendirme Danışmanlık Standartları


 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 1090-2:2018  Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları
 • ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik
 • ISO 18295:2017 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi
 • ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
 • ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 41001:2018 Tesis Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 • SA 8000 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • BRC (British Retail Consortium / İngiliz Gıda Standartı)
 • FSSC 22000
 • GMP(Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları)
 • HACCP
 • HELAL

“Farklı standartlar hakkında danışmanlık almak için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.”

“Daha ayrıntılı bilgi İçin Danışmanlık departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Hizmeti - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri