Eğitim Kataloğu

Avrupa Belgelendirme Eğitim KataloğuYÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ
(Bilgilendirme / İç Denetçi Eğitimleri)

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 13485:2018 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 15085-2 Demiryolu Araçlarının ve Bileşenlerinin Kaynağı
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 410001:2018 Tesis Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 • EN 1090-1:2009 Çelik Yapı Uygulamaları
 • EN 1090-2:2018 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları
 • EN 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ REVİZYON EĞİTİMLERİ

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 13485:2018 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

GIDA GÜVENLİĞİ / AMBALAJ / KOZMETİK
(Bilgilendirme / İç Denetçi Eğitimleri)

 • IFS
 • BRC
 • FSSC 22000
 • SEDEX
 • HACCP Eğitimi
 • Food Defence Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • GMP – İyi Üretim Uygulamaları
 • GDP – İyi Dağıtım Uygulamaları

SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ
(Bilgilendirme / İç Denetçi Eğitimleri)

 • BSCI
 • SEDEX
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Kaldırma Ekipmanlarında İş Güvenliği Eğitimi
 • Kaynak İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • İş Hayatında İleri Sunum Teknikleri
 • Empatik İletişim ve Kişilerarası İlişki Geliştirme
 • Beden Dili ve Beden Dilinin Etkin Kullanılması
 • Sorun Çözme Kültürü
 • Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı)
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • İlişki Yönetimi
 • Kurumsal Koçluk

YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ 

 • Stratejik Yönetim Eğitimi
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
 • Yönetim Koçluğu Eğitimi
 • Lider Yöneticilik Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi

YÖNETİM VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ

 • Stratejik Planlama ve Yönetimi Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi
 • İş Planı Hazırlama & Proje Yönetimi Eğitimi
 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi
 • İletişim Teknikleri Eğitimi
 • Kurumsal İletişim Eğitimi
 • Performans Odaklı Yönetim
 • Delegasyon Eğitimi
 • Etkin Yöneticilik Eğitimi
 • Çalışan Motivasyonu Eğitimi
 • Sorunlar ve Krizlerle Baş Etme Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Stratejik Yönetim Eğitimi
 • Kurum Kültürü Eğitimi
 • Takım Kurma ve Takımları Yönetme Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Verimlilik Haritalama
 • Örgütsel Liderlik
 • TKY ve Yalına Yolculuk
 • Koçluk ve Motivasyon Becerileri
 • Proje Yönetimi Esasları

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

 • İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi
 • Norm Kadro Kurma ve Organizasyon Yönetimi
 • İş İlanı Hazırlama
 • Aday Özgeçmişi Analiz Etme ve Değerlendirme
 • Personel Planlama, Seçme ve Yerleştirme
 • Kişilik Envanteri Destekli Organizasyonel Gelişim
 • Oryantasyon Programı/Eğitimi Tasarlama
 • Eğitim Yönetimi ve Kurumsal/Kişisel Gelişim
 • Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi
 • Hedef Belirleme ve Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Kurulması
 • Ödüllendirme Sistemlerinin Yönetimi
 • Etkili Geribildirim Becerileri
 • İşi Sahiplenme ve Verimlilik
 • İçsel Motivasyon
 • Kişilik Analizi Eğitimi
 • Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi
 • Çalışan Yetkinliğini Ölçme Yöntemleri

KURUMSALLAŞMA / LİDERLİK

 • Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma
 • Stratejik Yönetim İlkeleri
 • Rekabet Dünyasında Kazanma
 • Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
 • Analitik ve Stratejik Düşünme
 • Swot Analiz Tekniği
 • Analiz Teknikleri
 • Vizyon, Misyon ve Değer Belirleme
 • Stratejik Plan Hazırlama
 • Hedef Belirleme
 • Kariyer Yönetimi ve Koçluk
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yöneticiliği
 • Problem Çözme-Karar Alma Teknikleri
 • 8D Problem Çözme Metodolojisi
 • A3 Problem Çözme Metodolojisi
 • Bireysel Liderlik Programı
 • Ekip Liderliği

FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Rüşvetle Mücadele
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
 • Mali Tablolar ve Finansal Analiz
 • Finansçılar için Makro Ekonomi
 • Kur, Faiz, Likidite Risk Yönetimi

WORKSHOPLAR

 • Süreç Lideri Olmak…
 • Ekip Olma Becerisi Geliştirmek…
 • Zaman Yönetilir Mi?
 • İş Verimliliğinin 7 Düşmanı
 • İyi İş İlişkileri Kurmak İçin…
 • Terfi Etmek Mi İstiyorsunuz?
 • Hedef Koyma Metodolojisi
 • Kendi Performansınızı Kendiniz Ölçün
 • Motivasyonu Yaratmak
 • Vizyon, Misyon Ve Politika Bizim İşimiz Diyenler..
 • Süreci Yönetmek
 • İşletme İhtiyaç Analizi
 • Projeleri Kabul Ettirme Yöntemleri
 • Karar Verme Teknikleri
 • Değişim Yönetimi
 • İmajinasyon Tekniği
 • Karlılığı Arttırmada İnsan Faktörü
 • Karlılığı Arttırmada Ekipman Faktörü
 • Karlılığı Arttırmada Yönetimin Yeri
 • Karlılığı Arttıran Hizmetli Modeli

TEKNİK EĞİTİMLER

 • 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Bilgilendirme
 • 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Bilgilendirme
 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Bilgilendirme
 • 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Bilgilendirme
 • Makineler için Risk Analizi
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Bilgilendirme
 • Makine İmalatçılarına Yönelik “CE” Markalama Farkındalık
 • Yüksekte Çalışma / İşaretçi Sapancı
 • Güvenli İskele Kurulumu
 • İskele Süpervizörlüğü
 • YALIN Üretim (LEAN Management) Teknikleri
 • 8D Uygulamalı
 • 5S Görsel Yönetim ve Uygulamaları
 • Kaizen /Kobetsu Kaizen (Sürekli/Odaklanılmış İyileştirme)
 • YALIN Lider Geliştirme Süreç
 • (SQM) Tedarikçi Kalite Geliştirme Süreçleri
 • Poka-Yoke (Hatasızlaştırma) Teknikleri ve Uygulamaları
 • VSM (Value Stream Mapping ) Değer Akışı Haritalama
 • SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • TPM (Toplam Verimli Yönetim / Bakım)
 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım
 • Kestirimci Bakım
 • A3 Problem Çözme Teknikleri Uygulamalı
 • FMEA (Hata Türleri Ve Etkileri) Uygulamaları
 • TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme) Eğitimi ve Uygulamaları
 • 6 Sigma Fakındalık
 • Sorun / Problem Çözme Teknikleri
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi
 • İnovasyon Fikir Üretme Teknikleri ve Yönetimi
 • Patent/Faydalı Model Gelişim Süreçleri Eğitimi
 • Ölçme Ve Kontrol Teknikleri Geliştirme Ve Uyum
 • (GD&T) Geometrik Boyutlandırma ve Tolerans
 • Makine Bağlantı Elemanları
 • Korozyon ve Önlemleri
 • EN ISO 14731 Kaynak Koordinasyon -Görevler ve Sorumluluklar
 • Kaynaklı İmalatta Tasarım ve Konstrüksiyon
 • Kaynak Hataları ve Seviyeleri (ISO EN 5817- 10042)
 • VT Uygulamalı Bilgilendirme (ISO EN 9712)
 • PT Uygulamalı Bilgilendirme (ISO EN 9712)
 • MT Uygulamalı Bilgilendirme (ISO EN 9712)
 • UT Uygulamalı Bilgilendirme (ISO EN 9712)
 • RT Uygulamalı Bilgilendirme (ISO EN 9712)
 • Elektrik Ark (MMA) Kaynakçılığı Geliştirme ve Uyum
 • Gazaltı (MAG / MIG) Kaynakçılığı Geliştirme ve Uyum
 • Gazaltı (TIG) Kaynakçılığı Geliştirme ve Uyum
 • Paslanmaz Çelik Malzeme Bilimi ve Kaynağı
 • Alüminyum Malzeme Bilimi ve Kaynağı
 • Hidrolik Geliştirme ve Uyum
 • Pnömatik Geliştirme ve Uyum
 • Pnömatik sistemlerde Arıza Arama ve Bulma

Eğitim talepleriniz için Avrupa Belgelendirme Eğitim / Akademi departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Eğitim / Akademi Hizmeti - Başvuru Formu

 

 

 

 

 

Müşteri Hizmetleri