Gıda Analizleri

Gıda Analizleri


Gıda güvenliği, tüketiciler tarafından kullanıldığı zaman gıda kaynaklı tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalardır. Gıda güvenliğini tehlikeye sokan bir durum, gıda zincirinin herhangi bir halkasında olabilir. Bu yüzden etkin bir kontrolün, gıda zinciri boyunca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da gıda güvenliğini sağlamak amacı ile çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 • Fiziksel analizler
 • Kimyasal analizler
 • Mikrobiyolojik analizler
 • Katkı analizleri
 • Kalıntı analizleri
 • Mineral analizleri
 • Mikotoksin analizleri
 • Moleküler biyoloji analizleri
 • GDO-GMO analizleri
 • Yem analizleri

Örnek Alma Aşamaları


 • Miktarının belirlenmesi
 • Planının yapılması
 • Örneğin alınması
 • Laboratuvar uygun koşullarına getirilmesi
 • Analize hazırlanmasıdır.

Örnek Alma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar


 • Alınacak örneğin ambalajı açılmamış olmalıdır.
 • Büyük ambalajlı gıdalardan örnek alınacaksa aseptik olarak steril bir malzeme ile temsili örnek alınıp örnek kabına aktarılmalıdır.
 • Ambalajın dış yüzeyi %70’lik alkolle dezenfekte edilmelidir.
 • Ambalaj materyali dayanıklı ise alevden geçirilmeli değilse steril saf su ile
  silinmelidir.
 • Ambalaj steril bir kesici ile açılmalıdır.
 • Sıvı gıdalar, örnek almadan önce steril bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.
 • Gıda karıştırılamayacak yapıda ise değişik noktalardan örnek alınmalıdır.
 • Eğer bir musluktan örnek alınıyorsa musluk ucu alkollenip alevden geçirilmeli ve
  bir süre akıtıldıktan sonra örnek alınmalıdır.
 • Gıda küçük paketler halinde ise tesadüfi örnek alma ilkesine göre seçim
  yapılmalıdır.
 • Gıda büyük koliler içinde küçük paketler halinde ise tesadüfi örnek alma esasına göre seçilmiş kolilerden yine tesadüfi örnek alma ilkesine göre küçük ambalajlar alınıp bunlardan temsili örnek hazırlanır.
 • Yığın hâlindeki gıdalardan hemen her bölgeden örnek alınmalıdır.
 • Her partiden ayrı örnek alınır.
  Örnek alındıktan sonra örnekleme raporu tutulup örnekle birlikte laboratuvar gönderilmelidir.

Alınan Örneklerin Taşınması ve Muhafaza Edilmesi


Alınan örneklerin, mikroorganizma sayısında artma veya azalma olmayacak şekilde ve gıdanın yapısına uygun koşullarda hemen laboratuvara getirilmesi ve mümkünse bir saat içinde analiz edilmesi gerekir.Nem geçirmeyen, steril cam, metal vb. kabıyla örnek alınmış (tahıllar, un gibi mikrobiyal yönden stabil gıdalar) normal koşullarda laboratuvara taşınır.
 • Bozulmuş, ısıl işlem görmüş, soğutulmuş gıdalar 0 ile +5 C arasında soğutmalı koşullarda laboratuvara getirilir.
 • Dondurulmuş gıdalar laboratuvara -18 C’de taşınmalıdır.
 • Bombajlı konserve kutuları veya bombaj tehlikesi olan gıdalar patlamaolasılığına karşı ayrıca ambalajlandıktan sonra laboratuvara getirilmelidir.
 • Dondurulmuş gıdalar analiz yapılıncaya kadar derin dondurucuda -18 C’de çözünmeden, donmuş durumda muhafaza edilmelidir.
 • Kolay bozulabilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, taze meyve ve sebzeler gibi gıdalar soğukta 0–4 C’de en fazla 24 saat saklanmalıdır.
 • Daha uzun süre saklama durumu oluşursa gıda 50 g’lık küçük porsiyonlar halinde hemen dondurulup, -20 C’de saklanmalı ve bu durum analiz raporunda belirtilmelidir
 • Kurutulmuş ve konserve gıdalar oda sıcaklığında saklanmalı, sıcaklık 45C’ nin
  üstüne çıkmamalıdır.
 • Laboratuvara getirilen örnek analiz, sonuna kadar ürün özellikleri değişmeyecek
  şekilde saklanmalıdır.
 • Mikrobiyolojik olarak stabil gıdalar (konserveler, kuru toz gıdalar vb.) son kullanım tarihinden önce analize alınmalıdır.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Gıda Analizleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri