Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü


Topraklama Ölçümü Nedir ?


Elektrik Tesisi Topraklama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Topraklama ölçümü ve elektrik iç tesisat kontrolü kapsamında elektrik topraklamasının yapılması ve yılda 1 kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.
Bu çalışma yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir ve Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda 1 defa, yer değiştirebilen makine ve cihazlar için 6 ayda bir defaya mahsus yetkili elektrik mühendisleri tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Nasıl Yapılır ?


Topraklama, bir iletken yardımı ile ana elektrik tesisatının veya elektrikli aletin toprağa bağlanması şeklinde yapılır. Basit olarak topraklama tesisatı yapmak için elektrikli cihazlardan toprağa gömülen iletken bir çubuk veya levhaya kablo ile bağlantı yapılmalıdır.
Topraklama sistemleri tasarlanırken, amaca uygun topraklama direnci hesaplanarak buna göre seçilmiş topraklama çubuğu toprağın içine gömülür. Topraklama çubuğu levha, kazık veya farklı şekillerde olabilir. Topraklama çubuğu olarak tercihen bakır levha kullanılır.
Toprağa gömülen çubuk veya levha topraklama kablosu ile elektrik tesisatına bağlanır. Topraklama kablosu standart olarak sarı-yeşil renkli kablodur.

“Topraklama kablosu, elektrik tesisatı içinde tüm cihazlara bağlı olmalıdır.”

Topraklama Ölçümü Tesislerinde Ölçme ve Denetleme


Topraklama ölçümü ve topraklama raporu oluşturulması esnasında yapılacak işlemler yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere aşağıdaki gibidir. Bu işlemler periyodik olarak kontrol edilmektedir.

 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özdirencinin ölçülmesi,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Hata akımı koruma düzeninin kontrolü

Şeklinde sıralanmaktadır. Yetkili mühendis tarafından yapılacak olan işlemler esnasında yönetmelik ek-p de verilen şekilde formların kullanılması önerilmektedir.

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları


Periyotlar, çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:

 • Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için

 • Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
 • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,

Sabit olmayan tesisler için

 • Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
 • Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Topraklama Ölçümü - Başvuru Formu

Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri