Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol


Periyodik Kontrol Nedir ?


Periyodik kontroller, iş yerlerinin düzenli olarak yapmakla yükümlü olduğu kontrollerdir.
Periyodik kontrol, günümüzde artık yasaların gereklerini yerine getiren işletmelerin hem yasal yükümlüklerini yerine getirmesiyle birlikte işçilerine daha iyi çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. İşçi sağlığı ve güvenliği özellikle gelişmiş ülkelerde çok iyi derecede uygulanan ve standartları gözetilen bir uygulamadır. Yasalar tarafından korunan işletmeler ve işçilerin karşılıklı olarak daha iyi şartlarda çalışmaları için uygulama ve güvenlik politikalarını içerir. İşçinin sağlığının iyi olması ve daha iyi çalışma şartlarına sahip olmasıyla hem daha iyi çalışma performansı getirmesine hem de fabrika ve endüstriyel alanlardaki verimliliği artırmaktadır. Öte yandan pek çok işletmenin de gündeminde olan ve standart bir hale gelen periyodik kontrol ise işçi sağlığı ve güvenliği konularında oldukça önemli bir prosedürdür.

Periyodik bir şekilde ilerleyen bu kontroller neticesinde yapılan işlemler genel olarak aletlerin, teçhizatların, makinelerin ve ortamın denetlenmesi ve gerekli muayenelerin yapılmasını kapsamaktadır.

Periyodik Kontrol Zorunlu Mu?

“6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile ilişkili olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” iş yerlerindeki ekipmanların kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Periyodik Kontrol Süresi Nedir?

Aksi belirtilmediği sürece ekipmanların periyodik kontrolleri yılda en az 1 kere yapılmalıdır. 2 kontrol arasındaki azami süre 1 yılı geçemez.

Yeni Alınan Ekipmana Periyodik Kontrol Gerekir mi?

Ekipmanlar yeni imal edildiyse ya da 3 ay boyunca hiç kullanılmadıysa ya da servise gidip geldilerse mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır


Ağırlık testleri, görsel testler, hidrostatik testler, tahribatsız muayeneler ve cihazlarla testler şeklinde muayene ve kontrol yapılmaktadır. Ağırlık testlerinde, kaldırma iletme ekipmanlarına, tipine ve standardına uygun ağırlık testi uygulanır. Yangın tesisatları hidrostatik test ile ve ayrıca havalandırma tesisatları gibi görsel kontroller yapılarak muayene edilmektedir. Görsel ve cihazlar kullanılarak da, elektrik tesisatları, topraklama ölçümleri ve paratoner testleri muayene yapılmaktadır.

Periyodik Kontrol Çeşitler


 • Kaldırma ekipmanı periyodik kontrol
  * Vinçler (Gezer Köprülü Vinçler, Tavan, Portal Vinç)
  * Portal Vinç
  * Gantry Vinç
  * Mobil Vinç
  * Yangın Tüpleri
  * Mobil Vinç
  * Kule Vinç
  * Caraskal
  * Forklift
  * Araç Kaldırma Lifti
  * Transpalet
  * Platform
  * Mekanik, Hidrolik, Pnomatik Kaldırıcılar
 • Basınçlı kaplar periyodik kontrol
  * Kalorifer Kazanları,
  * Kızgın Su Kazanları,
  * Kızgın Yağ Kazanları,
  * Buhar Kazanları,
  * Otoklavlar,
  * Hava Tankları,
  * Kompresörler,
  * Hidroforlar
  * Genleşme Tankı
  * Boyler
 • Elektrik tesisatı periyodik kontrol
 • Topraklama ölçümü
 • Paratoner periyodik kontrol
 • Yangın tesisatı periyodik kontrol
 • Havalandırma tesisatı periyodik kontrol
 • İş makineleri periyodik kontrol
 • Tezgah ve makine periyodik kontrol

“Daha ayrıntılı bilgi için Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Periyodik Kontrol - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri