Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol


Periyodik kontrol, günümüzde artık yasaların gereklerini yerine getiren işletmelerin hem yasal yükümlüklerini yerine getirmesiyle birlikte işçilerine daha iyi çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. İşçi sağlığı ve güvenliği özellikle gelişmiş ülkelerde çok iyi derecede uygulanan ve standartları gözetilen bir uygulamadır. Yasalar tarafından korunan işletmeler ve işçilerin karşılıklı olarak daha iyi şartlarda çalışmaları için uygulama ve güvenlik politikalarını içerir. İşçinin sağlığının iyi olması ve daha iyi çalışma şartlarına sahip olmasıyla hem daha iyi çalışma performansı getirmesine hem de fabrika ve endüstriyel alanlardaki verimliliği artırmaktadır. Öte yandan pek çok işletmenin de gündeminde olan ve standart bir hale gelen periyodik kontrol ise işçi sağlığı ve güvenliği konularında oldukça önemli bir prosedürdür.

Periyodik bir şekilde ilerleyen bu kontroller neticesinde yapılan işlemler genel olarak aletlerin, teçhizatların, makinelerin ve ortamın denetlenmesi ve gerekli muayenelerin yapılmasını kapsamaktadır. Periyodik olmasından ötürü de her yıl en az bir kere yapılması zorunludur.

Periyodik Kontrol Çeşitler


Yangın Tesisatı Kontrolü
Topraklama
Jeneratörler
Basınçlı Kapların kontrolü
Kaldırma & İletme Makinaları
* Tavan Vinçleri
* Caraskal
* Portal Vinç
* Gantry Vinç
* Mobil Vinç
* Yangın Tüpleri

 

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Periyodik Kontrol - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri