Muayene Hizmetleri

Muayene Hizmetleri


Tahribatsız Muayene (NDT) genel olarak, imalatların kalite kontrolünde, makine ve ekipmanlardaki yıpranma durumunun gözlenmesi ve kalan ömür belirleme çalışmalarında; malzemelerin iç yapısı ve kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için uygulanmaktadır. Kaynaklı imalatların tümü ve bu kapsamda ele alınabilecek, enerji santralleri, basınçlı kaplar ve kazanlar, gaz ve sıvı madde iletim hatları, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaatlar, döküm ve dövme imalatları başta olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemede NDT kullanımı günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır.
“Tahribatsız muayene, kalite kontrolün bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı bir parçasıdır.”

İmalat sanayiindeki uygulamaların yanı sıra kimya, petro-kimya ve rafineri tesislerinde ve enerji santrallerinde tesis güvenliği, ekonomik işletme, iş güvenliği ve çevre koruması ile ilgili yükümlülükler nedeniyle tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler çok hızlı olmuştur. Diğer taraftan, ülkemizin stratejik konumu, ticari ilişkilerinin artması ve AB’ne giriş çabaları ile otomobil, makina, donanım, imalat, gemi inşaat ve elektronik sektörleri ve bunların yan sanayilerindeki gelişmeler tahribatsız muayene konusuna olan gereksinimi arttırmaktadır.

Tahribatsiz Muayeneler Nedir ?


SO 9712 (EN 473) ve  ASNT CP-189-2011 standardına göre, seviye II ve seviye III olarak kalifiye olmuş uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayene ve sonuçları değerlendirilmesi hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarının malzemenin karakteristikleri ve uygulama alanlarının imkanlarına göre,  yüzey kusurlarının muayenesinde görsel muayene VT (ISO 17637), manyetik partikül MT (ISO 17638), Penetrant test PT (ISO 3452-1); iç kusurların muayenesinde ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel ve bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarında Radyografik test RT (ISO 17636) ve ultrasonik test UT (ISO 17640) uygulanmaktadır.

Muayene, ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya mesleki değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir.

Muayene Çeşitleri


Manyetik Parçacık Muayene (MPI)
Kaynak Yöntem Onayı ( PQR)

Radyografik Muayene ( RT )
Radyografi yönteminde nüfuz edici kısa boylu Radyasyon dalgaları kullanılmaktadır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunluk farklılıkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme üzerine gönderilen ışın genellikle film üzerine yansıtılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları nedeni ile farklı miktarda soğurulan ışınların yansımalarıda farklı görüntüler oluşur. Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü malzemeden geçen ışının yarattığı Gölge görüntüsüdür.
Endüstriyel anlamda radyografi içsel hataların tespitinde kullanılacak en uygun yöntemdir.

Ultrasonik Muayene ( UT )
Bu yöntemde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır. Burada Hz frekansın birimi olup saniyedeki bir titreşime eşittir. Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda ( Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır.
Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyide elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

Sıvı Penetrant Metodu ile Muayene  ( PT )
Bu yöntem gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılır. Girici boya (Penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal (kapiler) etki ile nufuz eder. Yeterli bir nüfuzuyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey süreksizliğine girmiş olan boya, genellikle bir emici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça yüzeyinde görünür bir belirti oluşturur.

Manyetik Parçacık Metodu ile Muayene ( MT )
Bu yöntem Ferromanyetik malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizliklerin üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür ve belirgin hale gelir. Süreksizlik belirtilerinin yorumlanması kalifiye elemanlar tarafından yapılması gerekir.

 Görsel Muayene ( VT )
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Gözetim Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Muayene Hizmetleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri