KOSGEB Belgelendirme Desteği


Kosgeb Nedir ?


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla “İş Birliği Destek Programı” programı açılmıştır.

Kosgebe Nereden Başlamalıyım?


KOSGEB’e Kayıt : e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.
KOBİ Beyannamesi: İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.
Beyanname Kontrol: Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.
Desteklere Başvuru: Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?


Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanımıza kaydetmelisiniz. KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

Kobi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?


KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.
03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir. 

Beyanname doldurma esnasında; 

  • Bir önceki mali yıla ait veriler Gelir İdaresi Başkanlığından(GİB) otomatik olarak alınacaktır. Yeni kurulmuş işletmeler hariç bir önceki mali yıl verileri GİB’den temin edilemeyen işletmelerimizin Beyanname doldurmasına izin verilmeyecektir. Bu işletmelerin öncelikle GİB’e başvurarak ilgili mali yıla ait beyanda bulunmaları gerekmektedir.
  • KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerde yer alan işletmelerimiz de Beyanname doldurabilecek ancak destek/program başvurusu yapamayacaklardır.

Desteklenen Sektörler Nelerdir?


KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir. Setkörlere Kosgeb sitesinden ulaşabilirsiniz.

Belgelendirme neden gereklidir?


Rekabet yoğun piyasa şartlarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştıkları en önemli konuların başında ürün ve hizmet kalitelerini belgelendirme konusu gelmektedir. Pazara sunulan ürün ve hizmetlerin birbirinden farklı kalitede olmalarını gösteren belgeler KOBİ’lerin işlerindeki verimlilik ve karlılığı doğrudan belirlemektedir.
Belgelendirmenin bir diğer önemli noktası mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerin artık zorunlu hale gelmesidir. İşte bu gibi önemli hususları gözönünde bulunduran ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına farklı destek programları ile çözümler sunan KOSGEB, belgelendirme desteğini işletmecilerimizle buluşturmuştur.
İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS EN ISO 18001) belgesine ilişkin giderlere destek verilmektedir. Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmamaktadır.

Kosgeb Belgelendirme Desteği (ISO 9001-ISO 14001-27001-Ohsas-22000 v.b)


Türkak akreditasyonlu iso belgesi almayı düşünüyorsanız bu konuda mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanabilirsiniz. KOSGEB, Türkaklı iso kalite belgesi almanız durumunda işletmelere destek oluyor. Ancak bu iso belgesi KOSGEB destekleri için belgeyi almadan önce KOSGEB’e kayıt olmanız ve sonrasında iso belgesi almak istediğinizi, bu destekten faydalanmak için gereken belgeleri KOSGEB’e sunmanız gerekli.

“KOSGEB BELGE DESTEK BEDELİ 30.000,00 TL’DİR”

 

Daha ayrıntılı bilgi ve destek almak için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri