ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001:2015’de Kalite Nedir ?


ISO 9001:2015’da Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılamaya dayalı karakteristikler toplamıdır.Başka bir deyişle kalite, bir ürün veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılama yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Müşterilerin istek ve beklentilerine üst düzeyde yanıt vermektir. Bütün paydaşlar ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır.

Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)

Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)

ISO 9000:2015 İle İlgili Bazı Tanımlar


PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

ISO 9001:2015’in Avantajları Nelerdir ?


ISO 9001:2015 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Standartın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız.

Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı  karar verme  gibi temel prensipler tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, uyguladığımız takdir de bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

Kuruluşunuzda katma değer sağlayan, süreçlerinizi analiz edip tarafsız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim, belgelendirme hizmetlerimiz ve deneyimli kadromuz ile ISO 9001:2015 geçişinizde yanınızdayız.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Ne işe Yarar ?


 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün/Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir ?


 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Verilere dayalı karar verme
 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerini karşılama

Belgelendirme Faaliyetimiz


Avrupa Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip çözüm ortaklarıyla yönetim sistemleri belgelendirmesi, gözetim, eğitim ve CE belgelendirme hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Sertifika Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri