ISO 9001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ?


ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin amacı maliyeti düşürmek, kar ve verimliliği arttırmaktır. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli maddeleri arasındadır .

ISO 9001, tüm dünyada uygulanan birçok kuruluş tarafından uygulanan altyapısı oturmuş, sadece Kalite yönetim sistemi olarak değil, genel bir yönetim sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

Her sektörde ve tüm organizasyon yapılarında kullanılabilen ISO 9001, kurumlarda müşteri memnuniyetinin artması, çalışan motivasyonunun yükselişi ve sürekli iyileştirme için temel oluşturmaktadır.

ISO 9001 kendisini iyileştirmek isteyen büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin uygulanmasından en fazla faydayı tüm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.

ISO 9001 Belgesi almış bir kurum; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

ISO 9001 2015 için İlk Belgelendirme


ISO 9001 ile ilgili tüm prosedürler tanımlandıktan sonra denetim planlanması yapılmaktadır.. Bu denetim SERCONS gibi 3. taraf bağımsız ve akredite bir denetim kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Denetim çalışmaları öncelikle belgelendirme birimimiz tarafından hazırladığınız dokümantasyonu gözden geçirmekle başlamaktadır. Bu proseste kurumunuzun kaliteyi nasıl değerlendirdiği ve hedeflerinizin ölçülebilir ve ulaşılabilir olduğu da değerlendirilmektedir. Daha sonra ileri bir tarihte sizin tesislerinizde denetçilerimizin yapacağı saha denetimi ile devam etmektedir. Bu denetimde prosedürlerinizin uygulamaları gözlenmekte ve kayıtlar gözden geçirilmektedir.
Denetimin ardından gerekli işlemler tamamlandıktan sonra , ISO 9001 belgeniz yayınlanmaktadır. Sisteminizin geçerliliği , SERCONS denetçileri tarafından senede bir veya iki defa yapılacak gözetim denetimleri ile sürdürülmektedir.
Müşteri Memnuniyetinin
ISO 9001’in temel yapısında olan planla, uygula, kontrol Et, önlem al döngüsü ile müşteriler sürekli artan bir memnuniyet içinde olacaktır .

ISO 9001 Ön Hazırlıklar


• ISO 9001‘in şartlarını gözden geçirin ve firmanız için nasıl uyarlayacağınızı belirleyin.
• Kalite hedeflerinizi belirleyin ve sizin operasyonlarınıza nasıl uygulanır belirleyin.
• Kalite el kitabı ve kalite politikası oluşturarak bu belirlediklerinizin nasıl uygulanacağını tanımlayın.
• Organizasyonunuz içinde tanımladıklarınızı duyurun ve iletin.
• Kalite Politikasını değerlendirin, hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere ulaştığınızdan emin olun.
• Yönetim sisteminizin sınırlarını belirleyin ve gerekli prosedürleri oluşturun.
• Prosedürlerinizin uygun olduğundan emin olun.
• Sisteminizi oluşturduktan sonra iç tetkiklerinizi ve yönetim gözden geçirmelerle sisteminizin etkinliğini değerlendirin.

Sonuç olarak;


 • Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.
 • Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
 • Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?


 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

ISO 9001 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem belgelendirme departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri