Helal belgesi nasıl alınır ?


IHI ALLIANCE NEDİR?


IHI Alliance, Malezya ve Suudi Arabistan ülkelerinin önderliğinde kurulan ve tüm dünyada bulunan İslam ülkelerinin katılımıyla desteklenen “Malezya Helal Sertifikası” olarak bilinen helal sertifikalarını veren organizasyonun kısa adıdır.

JAKIM Nedir?


Malezya hükümetine bağlı din işlerini yürüten devlet kurumudur. Ülkemizdeki “Diyanet İşleri Başkanlığı” benzeri bir göreve sahiptir. JAKIM tarafından verilen helal sertifikaları daha çok Malezya ile sınırlı yöresel helal sertfikasıdır.

Bugün her iki helal sertifikasıda tüm dünyada kabul görmekle birlikte, uluslar arası akredite kabul edilen ve Malezya helal sertifikası olarak ifade edilen helal sertifikası IHI Alliance tarafından verilmekte olan sertifikalardır.

Helal gıda sertifikası alabilmenin en birincil kuralı bu belgeyi almak için gerekli şartların gıda firmasında uygulanmasına dayalıdır. Helal üretim ve hizmet şartları sağlanmışsa bu durumda tarafsız helal belgelendirme kuruluşunun denetimiyle helal sertifikası almak mümkün olmaktadır. Diğer durumlardaysa işletme içinde tüm aşamalar tekrar elde geçirilmeli ve kriterlere uygun seviyelere getirilmelidir. Bu amaçla gıda ham madde temininde sertifikası olan, analizleri bulunan tedarikçileri tercih etmek öncelikli gereksinimler arasındadır. Kendi ürünlerinize helal gıda analizlerini yaptırmak sertifika alım sürecini hızlandıracak ve güvenilir kılacaktır.

Helal Ne Demektir?


Helal gıda sertifikası ile ilgili sorularınızın tamamına güvenilir cevaplar almak için lütfen helal gıda hakkındaki bu sayfamızı dikkatlice okuyunuz. Helal önemli bir belgelendirme olup kesin şartları olan bir sertifikadır. Bu şartların uygun biçimde yerine getirilmesiyle helal sertifikasını edinebilirsiniz. Böylece müşterilerinizin saygısını kazanırken onlara da hak ettikleri güveni sağlayarak marka değerinizi üst seviyelere taşıyabilir ve daha kurumsal yapı kazanmış olursunuz. Ancak öncelikle helal sertifikası talep eden firmaların helal kriterlerine uygunlukları kontrol edilmelidir.

Arapça terim olarak helal kelimesinin anlamı İslam dininin kurallarına uygun olan karşıt olmayan, dinen yasaklanmamış olanları tanımlar. Dini açıdan yapılması, yenilip içilmesi yapılması tüketilmesi serbest bırakılan şeyler helal demektir. Helal olmayan şeyler haramdır demek doğru olmaz. Haram olmayan şeylerin de helal olması kesin olmaz. Allah-ü Teala (CC) ve Allah Rasulü Hz. Muhammed (SAV)’in bir şeyin helal olduğunu belirtmesi veya yapılmasında İslami açıdan günah bulunmadığını belirtmesi ayet ve hadisler yoluyla olup o fiilin veya şeyin helal olduğunu işaret ediyor olması, o fiil veya şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterebillir.

Burada delillerin alimlerce yorumlanması ve ortak bir kanaate varması gerekir ki bu nedenle 4 ayrı mezhep hasıl olmuştur. Helal olan davranışların, gıdaların ne yapılmasında yenilmesinde sevap ne de yapılmamasında günah olmaz. Haramda ise yapılmasında günah hasıl olurken, sakınılmasındaysa sevap bulunmaktadır. Herhangi bir gıdanın helal oluşu izinli olduğu manasına işaret ettiğinden helal olan davranış mübahtır, caizdir yani yapılabilir demektir. İşte bu nedenlerle helal kelimesinin anlamı yerine mübah ve caiz kavramları da kullanılagelmektedir.

Sertifika demek gönüllü olarak alınan evrak demektir. Helal sertifikası özel şirketlerin veya derneklerin vermekte olduğu dokümanlardan oluşmaktadır. Helal belgesi denildiğindeyse Malezya kökenli kamu destekli yasal belge olarak kabul edilmektedir.

Helal akreditasyonu henüz bulunmadığından helal şartları İslam dünyasında ortak maddeler ile bağlanmamıştır. Bu durum doğal olarak doğal olan ve olmayan her türlü helal gıda sertifikası verilmesine neden olmaktadır. Helal sertifikası gerçekte tıpkı kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi bir takım standartlara bağlanmalı ve gıda işletmesinde helal prosedürü ve talimatları dokümante edilmelidir.

Ancak bu helal dokümanlarının nasıl hazırlanacağına yönelik bir standart hali hazırda yoktur. Çünkü helal sertifikalandırma için öncelikle devletin yetkili gıda inceleme kurumlarının sonrasında ise mutlaka dini kurumların onayı gerekmektedir.

Helal Gıda Nedir?


Helalin arapça HALAL kelimesinden türemiş bir kelime olduğunu yukarıda belirtmiştik. İslami toplumlarda çoğunlukla helal ve haram kavramları mahiyeti çok geniş olduğu halde çoğınlukla GIDA anlamında kullanılmaktadır. Helal haram denildiğinde akıllara gıda gelirken gıda denildiğinde akla helal olup olmadığı gelmemektedir.

Bu mecburiyet ve 7 milyara yaklaşan insan nüfusu giderek sanayiye kayan iş gücü ve istihdamın aktif tarım alanlarının yok olmasına neden olması ve sanayinin de çiftçi olmaya başlaması ve amacın geçimi sağlamaktan daha çok para kazanmaya doğru akışı bugün helal gıda kavramının daha fazla sorgulanmasına neden olmaktadır.

Üstteki madde ile ilintili olarak dünyada 2 milyarı geçtiği tahmin edilen Müslüman nüfusunun ticari büyüklüğü helal gıda pazarına giren sanayicilerin de iştahını kabartmaktadır. Tüm bu nedenler bir araya toplandığında helal gıda sertifikası sayfasında uzun uzun bahsettiğimiz sertifika alımı konusunda fazlaca ayrı görüşe neden olmaktadır. Helal İslam Fıkıh ilmiyle açıklanan Arapça’ dan Türkçeye alınmış bir kelimedir. Meşru ve izin verilmiş manaları taşımaktadır. Zıddıysa Haram ifadesidir. Helal İslam inancında yasaklanmamış durum, davranış ve işleri açıklamakta sıkça kullanılmaktadır. Dinin kural ve yasalarına aykırı olmayan ters düşmeyen demektir.

Helal gıda tüm bu ifadelerin izin verilen gıdalar için kullanılmasıdır. İslami manada izin verilmiş, sağlığa zararı olmayan, gerçek anlamda doğal, organik zararsız metotlarla üretilen İslam fıkhına uygun gıda gruplarına helal gıdalar denir. Helal gıda uluslararası bağlamda üzerinde henüz uzlaşılamamış bir tabir olduğundan çok sayıda helal olup olmadığı belirsiz görülen, hakkında net ifadeler bulunmayan gıda söz konusudur. Bu durum işi içinden çıkılamaz durumlara getirebilmektedir. Bir gıda ürünü hakkında Hadis ve Ayetlerle belirtilen net bir yasaklanma yoksa bu durumda ulemanın görüşlerine itibar edilmektedir. Ancak burada da İslam Alimlerinin farklı görüşleri çelişebilmektedir.

Ülkemizde ve Dünyada helal gıda talebi artıyor olduğu halde aşırı veya çok zararlı kimyasalların kullanımı azalmamaktadır. Üretimi ve fiyatları ucuz olan gıda katkıları fiyat rekabeti nedeniyle bolca kullanıldığından insan sağlığını dolaylı veya doğrudan etkileyebilen gıdalar züerinde uzlaşım elde edilememektedir. GDO’ lu ürünlerin artması, hibrit genetiği değiştirilmiş organizmaların çoğalması, tohumsuz üretimin hatta sadece su kullanılarak üretimi giderek tırmanan günümüz şartlarında az sayıda işletme helal dairesinde kalabilmektedir.

Helal Sertifikası Nedir?


Helal gıda belgesi helal üretim şartlarına (hijyen, kesim, üretim, sunum, depolama, nakliye, satış, satış sonrası) uyarak üretim veya satış yapan tüm gıda kozmetik, temizlik, kimya ve İslami hizmet sunan firmalara verilmekte olan gıda ve hizmet belgesidır. Dünyada ilk helal gıda belgesine ait standartı ve helal akreditasyon yapısını geliştiren ve tüm islam ülkeleri ve müslümanların yaşamakta olduğu ülkelerde kabul gören, dolayısıyla helal belgesini veren ilk ülke Malezyadır. Malezyadan akredite helal gıda sertifikası vermekte olan Avrupa Belgelendirme gibi özel kuruluşlar dışında, TSE tarafından da (Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulunca Onaylı) helal gıda belgesi verilmektedir. Müslüman toplumların giderek benimsediği helal belgesi farklı sektörlere de etki ederek ciddi bir helal gıda pazarı oluşmasına neden olmuştur.

Helâl gıda belgesinin ne olduğunu ve gereklerini doğru anlayabilmek için öncelikle HELAL kavramı kısaca nedir ne demektir ve hangi anlamlara gelir izâh edilmesi gerekmektedir. Öncesinde dilerseniz Örnek Helal Sertifikası için linkte yer alan pdf dosyasına göz atabilirsiniz.

Helâl kelimesi Arap dilinden Türkçeye geçmiş bir ifade olarak anlamı kısa net anlaşılır ifadeyle; İslam dini kurallarına aykırı olmayan, İslami açıdan yasak edilmemiş şeylerin tümüdür. Dini açıdan yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmamış, serbest bırakılan, izin verilmiş olan şeyler, haram değil helal demektir. Allâh-u Teala ve Rasulü’nün (S.A.V.) herhangi bir şeyin helal olduğunu hadislerinde ve Kur’an Ayetleriyle, işlenmesinde günah olmadığını bildirmesi, o fiilin helâl olduğunu göstermekte olması gibi, o fiil, davranış veya şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterir.

Helâl olarak serbestlik verilen herşeyin ne yapılmasında sevab vardır, ne de yapılmamasında günah vardır. Haram da ise yapılmasında günah vardır, kaçınılması ve uzak durulmasındaysa sevab bulunmaktadır. Bu açıklamanın helâl olanlar zaten yapılması gereken doğruları kapsayacağından, haramlardan kaçınarak helâl yaşamın tercihi sevap kazandırmaktadır.

Herhangi bir şeyin helâl olması demek yapılabilir olduğu anlamına geldiğinden, bu eylem mübahtır, caizdir anlamına gelir. Bu sebeple helâl kelimesi yerine İslam lüteratürün de mübah ve caiz sözcükleri de sıkça kullanılmaktadır. Bu caiz mi diye sorulduğunda alında bu helâl mi diye sorulmuş olunmaktadır.

Yukarıda açıklanan HELAL kavramının manası genel kapsayıcı tanım olarak açıklanmıştır. İslami hayatın her anı ve noktası helâl olanları tercih etmek ve haram olanlardan kaçınmak (ihlas ve takva) arasında yaşandığından helâl gıda alt bir kavramdır. Bu tanımdan yola çıkarak denilebilir ki, gıdaların tüketimi, kullanımı, dağıtımı, üretimi, satış ve pazarlama yol ve yöntemleri, ambalajlanması, içerikler, hijyenik olup olmadıkları türünden tüm konular HELAL GIDA dairesi içerisinde yer almaktadır.

Helâl Gıda; bir gıdanın üretiminden içeriğine tüm açılardan İslami manada uygun, izin verilmiş ve dolayısıyla müslümanların tüketmesin de hiç bir sakınca olmayan, içerisinde haram bulaşmış olmayan GIDA ve gıda ile ilgili herşey demektir. Yenilip içilmesinde sakınca, şüphe olmayan, mübah ve caiz sayılan gıda ürünlerine helâl gıdalar denilir.

Helal Sertifikasını Kimler Alabilir?

 • Gıda üretimi, (Restoran, Lokanta, Mutfak, Catering vb.),
 • Gıda satışı, (Depolama, Dağıtım, Sıcak Satış vb.)
 • Gıda ambalaj malzemeleri türü ürünleri imal eden ve satışını veya ithalatını yapan tüm firmalar,
 • Hazır gıda üreticileri,
 • Mezbahaneler,
 • Gıda Nakliyecileri,
 • Dondurma üreticileri,
 • Gıda ile temas eden tüm ürünler, (çatal, kaşık, bıçak, plastik tabak, eldiven, saklama kapları vb.)
 • Et ve et ürünleri üreten firmalar, helal gıda alabilmektedir.

Tüm helal belgeleri, Helal belgesi yazılı olarak verilir ancak belgenin KAPSAM kısmında hangi ürün ve hizmetlerin helal belgelendirme kapsamında olduğu açıkça belirtilmektedir. Firmanıza helal gıda belgesi almak için gereken şartları tetkik etmek üzere hazırlanan helal gıda soru listesini inceleyebilirsiniz.

Helal Sertifikası Veren Firmalar

Helal gıda belgesi (sertifikası) yiyecekleri tanımlamak, açıklamak, göstermek ve işaret etmek amacıyla verilen belgelere helal gıda belgeleri adı verilir. Helal damgalı gıda ürünlerini gösterir belgelendirme işlemidir. Helal Arapça İslami bir terimdir. Kökünü Arap dilinden alan Halal kelimesi Türkçe’ de de aynı kelime ile yer almaktadır. Haram olmayan müslümanların güvenerek tüketebileceği tüm gıda ürünlerine ve hizmetlere helal gıda belgeli ürünler ve hizmetler denilmektedir. Helal gıda belgelendirmesi daha çok ticari işletmeler tarafından ürün ve hizmetlerinin helal olduğunu göstermek (ispatlamak) amacıyla alınmaktadır.

Gıda imal eden kurumlar için helal gıda önemli bir konudur. Helal gıda belgesi almak için helali haramı bilmek ve inanmak ve topluma saygı duymak gerekir. Helal gıda, müslüman gıda tüketicilerinin hassasiyetleri doğrultusunda inançlarına uygun islami gıda şartlarının yerine getirilmesiyle oluşan sonuçtur. Siz gıda girdilerini islami inanca uygun olarak ekler üretim ve diğer tüm gıda süreçlerini buna göre planlar ve bu plana sadık kalarak yerine getirseniz sağlıklı islami açıdan gayet uygun gıda çıktısı elde etmiş olursunuz. Helal belgesi alınması zorunlu bir belge midir? Kesinlikle alınması zorunlu yani yasal olarak mecburi bir sertifika değildir. Bu kısa izahattan sonra helal belgelendirme standardını ilk geliştiren Malezya akreditasyonu hakkında küçük bir bilgilendirme yapmak gerekir.

İlk olarak Malezya devlet kurumlarınca tarafından verilmeye başlanan müslüman tüketicilerin islami anlamda uygun yiyecek içecek yemek gibi gıda taleplerini karşılamaya yönelik geliştirilen bir uygulamadır. Helal girdi olmadan helal gıda sonucu elde edilemez. Helal gıda üretimi İslami esaslara dayanan süreçler toplamının neticesinde ortaya çıkan bir neticedir. Çağımızın en hayati mevzusu gıda dolayısiyle insan sağlığının korunmasıdır. Buna değer vermeyen işletmeleri tüketicilerin marka değerleri listesinden silinip gitmeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Malezya SMIIC helal sertifika standardıyla birlikte ilk olarak İslam alemine helal gıda belgelendirme kavramını kazandıran ülkedir. Bu ilk adımı atan olma özelliğiyle beraber, Malezya devletinin sahip olduğu helal standardı olan TS OIC/SMIIC 1: 2011 sayesinde akredite olarak kabul görmüştür. Ancak bu standard tam olarak tüm dünya da ortak helal standardı olma özelliğine henüz ulaşamamıştır.

Helal gıda belgesi veren İstanbul firmaları arasında “Avrupa Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri” kuruluşuna tüm sayfalarımızda bulunan hızlı iletişim formu aracılığıyla ulaşabilir ve helal gıda ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruların cevaplarını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Helal gıda ile ilgili aramalar helal gıda nedir helal gıda alan firmalar helal gıda nasıl alınır helal gıda belgeli markaları helal gıda belglerini alan firmalar 2012 helal gıda alan firmaların listesi helal gıda belgesine sahip gıda ürünleri.

Bunun dışında yılda bir yada bir kaç kez habersiz ücretli gıda denetimleri gerçekleştirilebilir. Helal belgesi veren firmalar ve avantajlı koşullar hakkında detaylı bilgi için 0541 678 36 19 veya 0216 390 22 32 numaraları telefonlardan bize ulaşabilir ya da info@avrupabelgelendirme.com e-posta adresini kullanarak talep istek ve helal sertifikası için fiyat teklifi isteyebilirsiniz. Gıda üretici toptancısı olan gıda ile temas edecek ambalajlarıın imalatını yapan tüm kuruluşlar helal gıda belgelerini alabilirler. Helal gıda belgesi verebilen az sayıdaki kuruluşlar arasında bulunan Avrupa Belgelendirme danışmanlık hizmetlerimiz size yardımcı olacaktır.

Helal Sertifikası Nasıl Alınır?


Helal gıda belgesi nasıl alınır? Temel yapı olarak helal gıda belgesi gıda ve gıda ile temasa sahip tüm ürün gruplarını üreten ve satan firmaların alabileceği bir belgedir. Helal gıda belgesi almak için en önemli basamak işletmenin yaptığı işin, verdiği hizmetin, ham maddelerinin helal gıda belgesine uygun olması yani ispatlanabilirlik şartına haiz olmasıdır. Helal gıda belgelendirme denildiğinde ilk akla gelen ürünlerin genellikle et ve et mamülleri olması tesadüfi değildir. Zira sucuk, salam, sosis gibi özellkle ısıl işlem gören gıda maddelerinin içeriklerinde çokca kullanılan renklendiriciler, aroma vericiler, kimyasal katkılar bu tür ürünlerin doğal ve helal belgeli olmasına engel teşkil edebilmekte ve bu durum neticesinde çoğu zaman helal gıda belgesi alma noktasında sıkıntılara sebep olabilmektedir. Zira bu belgenin temel yapısı, standardı, kuralları gereğince insan sağlığına zararlı olan ürünler bileşen olarak kullanılmamalıdır.

Helal Sertifikası Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 1. Öncelikle firma yetkilileri ile helal gıda nasıl alınır konusu hakkında bilgi verilmek üzere randevu alınır,
 2. Randevu tarihinde firma ön görüme yapıldıktan sonra üretim alanları, depolar ve genel firma durumu denetlenir ve gerekli olan alanların fotoğrafları çekilerek firma dosyasına eklenir.
 3. Firmanın tedarikçilerine ait helal gıda belgeleri toplanır,
 4. Analiz ve test raporları dosyaya eklenir,
 5. Helal gıda nasıl alınır şartlarını gösteren helal gıda taahhütnamesi firma yetkilisi ve üretim sorumlusu tarafından imzalanarak dosyaya eklenir,
 6. Gıda işletme sicil kayıt evrağı alınır,
 7. Belediye ruhsatının fotokopisi,
 8. Firmanın son resmi ünavını ve doğru adresine gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (limited şirketler için),
 9. İmza Sirküleri,
 10. Helal gıda sözleşmesi ve başvuru formu imzalanır,
 11. Vergi Levhası fotokopisi,
 12. Başvuruda bulunulan gıda ürünleri ve gıda içerik listesi,
 13. Gıda tedarik örnek faturaları fotokopileri,
 14. Varsa faaliyet kaydı
 15. Helal gıda için gerekli olan evraklardır.

Helal Sertifikası Kimlere Verilir?

Helal belgeleri ürünlere verilmektedir. Hizmet için verilmekte olan gıda helal belgeleri bulunuyor olsa da genel belgelendirme ürün odaklı verilmektedir. Örnekle açıklamak gerekirse gıda firması helal belgeli olduğunda bu belge onun hangi ürünlerine helal ibaresi verildiğini kapsam kısmında göstermektedir. Diğer belgelendirme yapılarında olduğu gibi helal belgelendirme işletmenin tüm ürünlerini kapsamayacaktır. Hangi ürüne belgelendirme başvurusu yapıldıysa helal belgesiyle o ürünleri kapsayacaktır. Buna özellikle başvuru aşamasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bugüne kadar gıda ön denetimini yaptığımız veya ön helal görüşmede bulunduğumuz tüm gıda işletmelerinde gördüğümüz “helal gıda alamayacağını düşünen gıda firmalarının” kendilerince bir araştırma yapmadan helal gıda belgeleri işine girişmedikleridir. Gerçekten bu belgeyi helal belgesi veren firmalar dan nasıl helal belgesi alınır öğrenmek isteyen bir işletme helal gıda şartlarını az çok bilmekte ve helal şartlarına, helal gıda analiz, denetim sonuçlarına göre eksiklerini giderme yolunu seçmektedirler.

Helal belgeye sahip olmak isteyen işletme sahiplerinin müslüman olması burada büyük avantaj sağlayarak denetçi üzerindeki ağırlığı paylaştırıyor. Çünkü en azından karşınızda bu konudaki duyarlılığın farkında birisi oluyor. Aksi durumlarda iş dönüp dolaşıp sadece nasıl helal gıda alırız’ a geliyor, doğrudan! Avrupa Belgelendirme olarak helal gıda belgesi nasıl alınır konusu hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı cevaplamaktadır. Bugüne kadar uygun olan işletmelere helal gıda vermekle birlikte belge veremediğimiz çok sayıda firma bulunmaktadır.

Helal Sertifikası Almak İçin Şartlar


 1. Domuz ve domuzdan üretilmiş katkı ve gıda maddeleri kullanmıyor olmak,
 2. Kan ve kandan üretilmiş mamul ve yarı mamuller kullanmamak,
 3. Kanserojen, GDO’ lu insan sağlığına zararı ispatlanmış, çok sayıda ülke de kullanımı yasaklanmış malzemeleri üretim aşamalarında kullanmamak,
 4. Hijyenik üretim şartlarına tam olarak uymak,
 5. Gıda üretim yasal izinlerinin bulunuyor olması,
 6. Sözleşmeli gıda mühendisinin bulunması,
 7. Gerekli görülen hallerde yapılacak helal gıda analizlerinde sorun teşkil eden ürünler bulunmaması genel olarak ilk göze çarpacak şartlar olarak ele alınabilirler.

Helal Sertifikası Sorgulama Nasıl Yapılır?


Bu oldukça haklı bir sorudur ancak kalite belgelerin de olduğu gibi bir sorgulama metodu bulunmamaktadır. Helal sertifikası veren kurumların sorgulanması için bir yöntem yoktur. Yapılası gereken ise belge veren bu firmalara yetki vermiş olan yurtdışı belgelendirme kurumlarının verdikleri helal gıda yetkilendirme yazısıdır. Bu yetki veya akreditasyon yazısını belge veren kurumlar dan talep edebilirsiniz. Yoksa helal numarasıyla ayrıca bir yurtdışı sorgusu yapılmamaktadır.

Kurumu sorguladınız. Peki helal belgelerinizi nereden sorgulayacaksınız? Sertifikanız üzerinde bulunan belge no kısmında yazılı olan ifadeyi belge üzerinde yer alan kurum websitesine ulaşarak interaktif menüsünden helal belge sorgulama ya da belge sorgulama menüsünü seçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Bu firmaların bir çoğu Malezya akreditasyonlu bir kısmı ise kendi kurdukları helal dernek yapısıyla helal gıda veren kurumlar arasındadır. En uygun fiyatlarla helal gıda almak için aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Helal gıda veren kurumların sayısı giderek artıyor. Kurum biraz daha geniş anlamlı. Dernek, organizasyon gibi özel olmayan şirketleri de kapsıyor. Mesela JAKIM Malezya’nın helal belgelendirme kuruluşlarının adı. IHI – ALLIANCE gibi kurumlarda mevcut. Helal gıda belgesi veren gıda firmaları bulunuyor ve ülkemizde de gayet başarılı çaışıyorlar.

Birde helal belgelendirme yetkisi bulunan kuruluşların gıda mühendisleri ve anlaşmalı çalıştıkları islami danışma kurulları bulunan firmalarda mevcut. Bir ürüne helal alabilmek için öncelikle ister Malezya ister başka helal belge veren kurumlar olsun bilmediği konularda kurula danışıyor. Kurul onay verirse gerekli çalışmalar başlatılıyor. Hayır derse işletmeye durum bildiriliyor.

Şartlar sağlandığında iş sadece Türkiye’ de helal gıda belgesi veren firmalara başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Helal gıda almak zor değil önemli olan devam ettirmek gerekli plana uymak, saygı göstermek yeterli. Zor değil helal gıda belgelerinin fiyatları pahalı değil ama neye göre maliyeti düşük? Parasal olarak bakıldığında getirisi yüksek. Tamam bu gibi manevi konular hakkında işi ticarete döküyor olmak fayda çıkar amaçlı bakmak yanlış gibi dursa da kimse hayrına yapmıyor belgelendirme çalışmalarını.

Helal Sertifikasının Yararları Nelerdir?


Öncelikle pek tabiki insanlara yararlı bir hareket olacaktır, zira helal sertifikası gereği üreteceğiniz gıda ürünlerinin insan sağlığa zararlı olmaması, kanseri önleyici tedbirler içeriyor olması gibi çok sayıda artıyı işletme kazanacaktır. Tüketiciler üzerindeki güven duygusu artacaktır.

Tüketiciler ne yapacaklarını bilemediklerinde kendilerine yakın ve otoriter gördükleri diğer insanlara bakarak referans ararlar. Yani insanlar inandıkları bir konu hakkında başka herkeste güvendiği için güvenirler. Buna psikoloji dilinde sosyal kanıt adı verilmektedir. Siz helal sertifikasını aldığınızda güçlü bir toplumsal referans elde etmiş olursunuz. Bu müşterilerin sizi tercih etmesinde önemli bir rol oynar. İşin bu yönü ilk paragrafta vicdani yararları ve burada işletmenin ticari açıdan yararları olarak görülmelidir.

Çok doğal olarak yaptığınız işten helal kazanç elde etmek isteyeceksiniz. Helal gıda konusunda elde edeceğiniz helal sertifikası hem vicdani hemde toplumsal yönde sizi daha otoriter bir gıda işletmesi durumuna getirecektir. Ancak bunun için gerekli şartlara riayet etmek önemlidir. Ürününüzün gerçek anlamda helal ve sağlıklı gıdalar kategorsine girmesinin avantajları yalnızca müslüman tüketiciler üzerinde değil tüm tüketici kitlesi üzerinde şirket kalitesini artıracaktır.

Helal Sertifikası Hakkında Tüketiciler Ne Düşünüyor?


Tüketici yani müşterileriniz helal belgelerine güveniyor mu? Bu konuda yapılan bir anket çalışması toplumun büyük kısmının alışverişlerinde satın alma tercihlerini helal işareti taşıyan gıdaların etkilediğini söylüyorlar. Her doğal köy ürününün helal zannedilmesi, helal konusunun sadece yasak et ve içeceklerle dar görüşle ele alınması tüketicilerin en büyük yanılgısını oluşturuyor.

Tüketicilerin %79’u satın aldıkları ürünlerde işaretlere dikkat ettiklerini belirtirken %13’lük kısmı kararsızlık yaşıyor. Kararsızlıklarının nedeni ise verilen belgelere olan güvensizliklerinden kaynaklanıyor. Ankete katılanların %8’i ise hiç bir şekilde işaretlere bakmadıklarını ifade ediyorlar. Sağlıklı gıda tüketmek amacıyla helal işaretli ürünleri tercih eden tüketicilerde bulunuyor.

Sonuç gözüyle, helal logosu kullanımı hakkı verilerek yapıldığında müşterilerin büyük bölümü için satılan ürünleri cazip hale getiriyor. Tüketici güveni burada en değerli neden. Bu güveni kaybetmemek gerekiyor.

2 Responses to Helal belgesi nasıl alınır ?
 1. Helal sertifikası alan bir markanın helal olmayan ürün satması mümkün mü ? Özellikle yurtdışından ürün getiren kozmetik markaları. Bunun kontrolü nasıl yapılıyor?

  • Merve Hanım Merhabalar,
   Sizlere daha ayrıntıl bilgi verebilmemiz için bizlerle 0212 369 03 84 numaralı iletişim numarasından iletişime geçebilirsiniz.


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri