Tarafsızlık Beyanı

Tarafsızlık Beyanı


Markamız gerçekleştirdiği bütün belgelendirme hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket etmektedir.Bu amaçla faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.

Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin kararını hiçbir şahıs veya kurum etki altına alamaz.

Belgelendirme talebinde bulunan firmaların başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise bu firmalara belgelendirme hizmeti verilmez.

Sistem Belgelendirme Hizmetlerinin ISO/IEC 17021 çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi esnasında müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecektir.

Markamız belgelendirme işlemi için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.

Sıkı sıkıya bağlı olduğu gizlilik ilkesine uygun olarak, çalışmalarında ve belgelendirme faaliyetlerinde etkin olan bütün tarafların katılımını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her yükümlülükleri karşılayacak yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Müşteri Hizmetleri