Ortamda Toz Ölçümü

Toz Ölçümü ile gözle görülemeyen katı taneciklerin ve insan sağlığını tehdit eden bu partiküllerin tespit ve değerlendirilmesi için yapılan ölçümdür.
Toz Ölçümü toz ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için yapılan çalışmalardır. ÇSGB’nın toz ölçümü kapsamında 20/6/2012 tarihli yönetmelik kanunu ile düzenli Toz Ölçümü yapılması gereken iş yerlerinde tozla mücadele birimlerinin kurulması 6331 İSG yönetmeliği ile zorunlu hala getirilmiştir.

Müşteri Hizmetleri