ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi

ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi


ISO 30001:2018 Standartı Nedir ?


Kamu İç Kontrol Standartlarına göre kamu kurumları Risk Yönetim Sistemilerini kurmaları gerekmektedir.

Dünya Üzerinde hem kamuda hemde özel sektörde Riskleri yönetmek riskleri değerlendirmek Risk Yönetim Sisteminin kurulması için klavuzluk yapacak en iyi standart iso 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardıdır.

İç Kontrol Sistemi Risk Yönetim ile ilgili yapılan yanlış uygulamalar nedeni ile çalışma yapacak kamu kurumlarına şu bilgilendirmeyi yapmak zorundayız

İç Kontrol Sistemi sizden Risk Yönetim Sistemini kurmanızı istemektedir. Fakat görülen uygulamalara bakıldığında risk değerlendirme çalışmaları yapılmış riskler belirlenmiş ve değerlendirilmiş ve risk değerlendirmelerin yapıldığı tarih itibari ile de aynen bırakılmıştır halbuki risk yönetim sistemi yaşayan bir sistemdir ve sürekli yeni teknolojiler yeni hedefler hedeflerde revizyonlar personel sirkülasyonu vb bir çok neden ile yeni riskler ortaya çıkmakta veya eski risklerin amaç ve hedefleri değişmektedir. İşte bu yüzden sadece risk değerlendirme değil riskleri sürekli nasıl değerlendireceksiniz bunun ile ilgili bir sistem oluşturulması gerekmektedir.

ISO 31000:2018 Avantajları Nelerdir ?


Risk yönetimi, organizasyonun hedeflerinin maliyet etkin bir şekilde yerine getirilmesini teşvik eden bir yönetim sürecidir; ayrıca, standart ayrıca risk yönetiminin amacının değerin yaratılması ve korunması olduğunu belirtir.

Risk, faaliyetlerini ve faaliyetlerini etkileyen ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmek ve tedavi etmek için uygun risk yönetimi süreçlerini uygulamalarına yönlendiren herhangi bir işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Başarılı organizasyonlar riskleri belirleme ve yönetme yeteneğine sahip olanlardır.

ISO 31000: 2018, risk yönetimi sürecinde, risklerin geleneksel olarak tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması, izleme ve gözden geçirme ile güçlendirilmiş, ayrıca iletişim ve danışmanlık unsurunun yer aldığı bir bölüme sahiptir.

Risk yönetim sistemi arka plan bilgileri, ilkeleri, çerçevesi ve süreci, tasarımdan risk işleme ve incelemeye kadar ISO 31000: 2018’de açıklanmaktadır.

ISO 31000 standardı her büyüklük ve sektördeki kuruluşlar tarafından benimsenebilir, ancak sertifikalandırma amacıyla kullanılmaz. Bir işletmenin risk yönetimi uygulamalarını uluslararası bir kıyaslama standardıyla karşılaştırmaya yardımcı olmak için kullanılır.

ISO 31000: 2018, risk yönetimi sürecinde, risklerin geleneksel olarak tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması, izleme ve gözden geçirme ile güçlendirilmiş, ayrıca iletişim ve danışmanlık unsurunun yer aldığı bir bölüme sahiptir.

“Risk yönetim sistemi arka plan bilgileri, ilkeleri, çerçevesi ve süreci, tasarımdan risk işleme ve incelemeye kadar ISO 31000: 2018’de açıklanmaktadır.”

ISO 31000:2018 Standardının Yararları Nedir ?


  • Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir
  • Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
  • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
  • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
  • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

ISO 31000:2018’in Uygulanması


ISO 31000’in amacı, eski yönetim uygulamalarının toptan ikame edilmesinin aksine risk yönetimi süreçlerini resmileştirmek ve geliştirmek için mevcut yönetim sistemlerinde uygulanmalıdır. Daha sonra, ISO 31000’i uygularken, mevcut risk yönetimi süreçlerini standarda değinilen yeni paradigmaya dahil etmeye özen gösterilmelidir.

Birçok ISO 31000 entegrasyon işlerinin odak noktası:

  • Kurumsal risk yönetiminde hesap verebilirlik boşluklarının aktarılmak
  • Yönetişim çerçevelerinin hedeflerini ISO 31000 ile uyumlaştırmak
  • Yönetim sistemi raporlama mekanizmalarını gömmek
  • Tek tip risk kriterleri ve değerlendirme ölçütleri oluşturmak

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 31000:2018 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi- Sertifika Başvuru Formu

 

Müşteri Hizmetleri