Deniz Suyu Analizleri

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, ülkemiz kıyılarında deniz suyu kalitesini izleme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Yüzme Suyu İzleme Çalışmaları Genelgesi ve Avrupa Birliği Yüzme Suyu Uyum ve Eşleştirme Programı gibi birok yasal düzenleme esasları dikkate alınmaktadır. Yetkili laboratuvarlar, çalışmalarında bu yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar taraından yayınlanan standartlara uymaktadır.

Müşteri Hizmetleri