Belgelendirme

Belgelendirme


Belgelendirme Nedir ?


Belgelendirme; bir nesnenin, kişinin veya kuruluşun belirli özelliklerinin resmi olarak  onaylanmasıdır. Bu onay genellikle, ancak her zaman olmasa da, bir tür dış inceleme, eğitim, değerlendirme veya denetim tarafından sağlanır. Akreditasyon, belirli bir kuruluşun sertifikasyon sürecidir. (Wikipedia)

Belgelendirme Kuruluşlarında Belgelendirme Nedir ?


Belgelendirme kuruluşlarında ise Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından doğrulanması, beyan edilmesidir. Bu beyan bir sertifika/belge ile tasdiklenir.

Belgelendirme işlemi, müşterilere, rakiplere, tedarikçilere, personele ve yatırımcılara, bir kuruluşun ulusal / Uluslararası standartları standartları uyguladığını kanıtlar.

Belgelendirmenin Kuruluşlara Yararları


 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Kilit personel ayrılığında daha az iş kesintisi olasılığı
 • Daha az sarfiyat ile organizasyona tasarruf sağlanması
 • Belirli ve tanımlanmış süreçlerde yüksek verimlilik ve etkinlik sağlanması.
 • Önemli maliyet hatalarını azaltılması
 • Sosyal, çevre ve finansal riskleri yönetilmesi
 • Operasyonel etkinliğin arttırılması
 • Personel sorumluluğunu, taahütü ve motivasyonu geliştirmesi
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması
 • Organizasyon itibarının arttırılması
 • Sürekli gelişme sağlanması
 • Yeniliğe teşvik etmesi
 • Ticari engelleri kaldırması
 • Pazara netlik getirmesi genel performansın arttırılması
 • Belirsizliği kaldırması ve Pazar fırsatlarını arttırması

Belgelendirme Yapan Kuruluşların Taşıması Gereken Özellikler


 • Belgelendirme yapan kuruluş hizmet verdiği kapsamda belgelendirme yapmaya yetkili ve akredite olmalıdır.
 • Bu yüzden hizmet alacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz
 • Hizmet alacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz
 • Ancak akredite kuruluşların verdiği sertifikalar ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür.

Belgelendirme kuruluşunu seçerken nelere dikkat etmeliyim?


Belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz.
Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun ne olduğunu sormayı atlamayınız.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Belgelendirme / Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri