Belgelendirme

Belgelendirme


Belgelendirme: Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından doğrulanması, beyan edilmesidir.Bu beyan bir sertifika ile tasdiklenir.

Belgelendirme işlemi, müşterilere, rakiplere, tedarikçilere, personele ve yatırımcılara, bir kuruluşun saygın endüstriyel uygulamalara sahip olduğunu kanıtlar.

Buna ilaveten,

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Kilit personel ayrılığında daha az iş kesintisi olasılığı
 • Daha az sarfiyat ile organizasyona tasarruf sağlanması
 • Belirli ve tanımlanmış süreçlerde yüksek verimlilik ve etkinlik sağlanması.
 • Önemli maliyet hatalarını azaltılması
 • Sosyal, çevre ve finansal riskleri yönetilmesi
 • Operasyonel etkinliğin arttırılması
 • Personel sorumluluğunu, taahütü ve motivasyonu geliştirmesi
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması
 • Organizasyon itibarının arttırılması
 • Sürekli gelişme sağlanması
 • Yeniliğe teşvik etmesi
 • Ticari engelleri kaldırması
 • Pazara netlik getirmesi genel performansın arttırılması
 • Belirsizliği kaldırması ve Pazar fırsatlarını arttırması

Belgelendirme Faaliyetimiz


Avrupa Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip çözüm ortaklarıyla yönetim sistemleri belgelendirmesi, gözetim, eğitim ve CE belgelendirme hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Belgelendirme / Sertifika Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri