Yükleme Öncesi Gözetim

Yükleme öncesi gözetim, gönderilerinizin kalitesi, miktarı, işaretlemesi, paketlemesi ve yüklenmesiyle ilgili bağımsız ve profesyonel denetim hizmetleri sağlayarak kalite standartlarını, teknik şartnameleri ve sözleşme gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olur.Ürünlerinizin sözleşme gerekliliklerinin yerine getirip getirilmediğinin onaylanmasıdır.

Müşteri Hizmetleri