Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı


Danışmanlık Nedir ?


Yönetim Sistemleri danışmanlığı, Kurum dışı, kurumun geleceğini ve kurumun gelişmesi için 2. taraf olarak nitelendirilen kişi / Kurum’dur.

Yönetim Sistemi Danışmanlığı Nedir ?


Yönetim Sistemleri, kuruluşlara dünya standartlarına uygun bir yönetim anlayışı kazandırmak adına oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemler ile birlikte kuruluşlar daha sürdürülebilir yönetim alt yapısına sahip olurlar. Kuruluşlar, firma içi faaliyetlerini bir sistematiğe göre gerçekleştirdiklerinde; karmaşadan uzak daha düzenli ve yönetilebilir bir alt yapıya sahip olacaklardır. İşte yönetim sistemleri bu yüzden gereklidir.  Yönetim sistemlerinin bu olanakları sağlaması ise temelinde dokümantasyon, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirmenin olması ile mümkündür.

Yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

Yönetim Sistemleri Danışmanı Neler Yapar ?


  • İşletme adına stratejik yönetim teknikleri geliştirerek maliyeti azaltır, ciroyu arttırır.
  • İşletmenin rekabet gücünü arttırarak, işletmeyi uluslararası pazara hazırlar.
  • İç organizasyonu güçlendirir, yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
  • Müşteri portföyünü genişleterek, finansal kaynakları arttırır.
  • Vergi yükünü azaltarak, kurum adına genel anlamda verimliliği arttırır.
  • Yönetim sistemleri sertifikasının alınabilmesi için gerekli olan ön hazırlık aşamasını tamamlar.
  • Kurumu denetime hazırlayarak ilgili; Prosedür, talimat, organizasyon şeması, risk analizleri, çevre faktörleri, isg mevzuatlar vb. hususlarda kuruluşa destek sağlar. 

Sunabileceğimiz Yönetim Sistemleri Danışmanlığı


“Farklı standartlar hakkında danışmanlık almak için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.”

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi İçin Avrupa Belgelendirme Danışmanlık departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Hizmeti - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri