Yangın Tesisatı Kontrolü

Yangın Tesisatı Kontrolü


Yangın Tesisatı Kontrolü, Doğal afet sonucu oluşan ya da başka nedenlerden dolayı meydana gelen yangınlar için alınan önlemler vardır. Yaşam alanları ve kullanım alanlarının güvenliği için yangın tesisatları yenilenmiş ve geliştirilmiş ekipman kullanımı tercih edilmiştir. Bunun için yangın tesisatı periyodik kontrol incelemesi düzenli olarak yapılır ve kurulumu yapılan mekana göre kullanım düzeneği yerleştirilir. Periyodik kontrollerde alanında uzman ekipler ve kaliteli ekipmanları ile tespit edilen eksikler belirlenir ve onarım için çalışmaları başlar.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol ve Muayene


Olası yangınlara önceden müdahalede bulunmak açısından yangın tesisatının her koşulda çalışır vaziyette bulunması gerekmektedir. Çünkü yangın tesisatının amacı olası yangınlara karşı tedbir almak için kurulmuş bir sistemdir. Can ve mal güvenliği açısından yangın tesisatlarının periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Olası bir durum oluşmadığı sürece yangın tesisatının periyodik kontrol ve muayene süresi 1 yıldır. Kontrollerde yangın hortumları basınç testi, hortumların sağlamlığı, kullanabilinirliği ve açılması ile ilgili muayeneler yapılmaktadır. Ayrıca Yangın tüplerin kontrollerini de kapsamaktadır.

Kontrol sonrasında, tehlikeli bir durum söz konusu ise size, durum analizi ile ilgili raporları teslim ediyoruz.

Yönetmeliğin Amacı


  • Kamu kurum ve kuruluşlar,
  • Özel kuruluşlar,
  • Her türlü yapılar,
  • Binalar
  • Tesisler için işletim esnasında ortaya çıkabilecek yangınları önlemek ve denetimini sağlamaktır.

Yönetmelik Kararı


Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Yangın Tesisatı Kontrolü - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri