Ürün Giriş Gözetimi

Ürün giriş gözetimi, 3.taraf bağımsız kuruluş tarafından ürünün ilgili yere indirilmesinden itibaren sözleşmede belirtlen adrese teslimat sürecinde, depoya ürün/ürünlerin sorunsuz olarak girip girmediğinin kontrol edilmesidir.

Müşteri Hizmetleri