Ultrasonik Muayene (UT)

UT Yönetimi , hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır. Burada Hz frekansın birimi olup saniyedeki bir titreşime eşittir. Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda ( Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır.
Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyide elektrik enerjisine dönüştürme yeteceğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

Endüstriyel olarak en çok kullanılan tahribatsız test yöntemlerinin başında gelmektedir. Tüm malzeme çeşitlerine uygulanabilen yöntemin en önemli avantajı yüksek et kalınlığına sahip parçaların kontrol edilmesine ve hacimsel olmayan süreksizliklerin tespit edilmesine olanak sağlamasıdır. Çok yüksek muayene güvenilirliğine sahip olan Ultrasonik Muayene yöntemi tüm kaynaklı imalat sanayi, döküm, dövme ve talaşlı imalat başta olmak üzere tüm üretim yöntemleri ile üretilmiş olan malzemelerin muayenesinde büyük bir öneme sahiptir.

Uygulama Alanları
Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.

Müşteri Hizmetleri