Topraklama Kontrolü

Topraklama Periyodik Kontrolü


Topraklama Ölçümü Nedir ?


Topraklama Kontrolü, İş güvenliği için her elektrik tesisatının topraklaması olmalıdır. Elektrik tesisatının bağlandığı toprak alanı yeterince büyüksek toprak iyi bir iletkendir ancak alan yeterli değilse direnç yüksek olur ve fazla akımın aktarılacağı toprak kötü bir yalıtkan olur. Bu sebeple işletmenizde belli aralıklarla topraklama ölçümü yapılmasında yarar vardır.

Topraklama ölçümleri prizler, elektrikli aletler gibi noktalardan yapılır. Ölçüm noktaları belirlenirken priz ve elektrikli alet sayıları belirlenerek, ölçüm yapılacak noktalar belirlenmelidir.

Son olarak ana pano da topraklama ölçümüne dahil edilerek toplam nokta adedine ulaşılır.

Topraklama Ölçümünün Amacı


Topraklama ölçümü, elektrik geriliminin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Sonuç olarak topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını güvence altına almaktır.

Topraklama Ölçümünün Zorunlu Mudur ?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az 1 defa yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır.

Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi


Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açıdından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar

  • Ana Dağıtım Panoları
  • Tali Panolar
  • Kombine priz kutuları
  • Son Kullanıcı Noktaları – Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar

Topraklama Kontrol Raporu


Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.

Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Topraklama Kontrolü - Başvuru Formu

 

Müşteri Hizmetleri