Tag Archives: 19011 eğitimi

İç Tetkikçi Eğitimi Nedir ? Eğitim Nedir ? Eğitim; öğrenmeyi, bilgi, yetenek, değer, inanç ve alışkanlık edinimini kolaylaştıran bir süreçtir. İç Tetkik Nedir ? Firmaların yada kuruluşların,kurmuş oldukları yönetim sistemlerini ne kadar aktif kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettikleri ister kurum içerisinde ,ister dışarıdan bağımsız bir denetçi tarafından yaptırmış oldukları belli periyotlarla uygulanan denetimler ve uygulamalar bütünüdür. […]

ISO 19011:2018 İç Tetkikçi Revizyonu ISO 19011 Nedir ? ISO 19011 Tetkik Kılavuzu olup bütün yönetim sistemlerinde belgelendirme denetimi tedarikçi denetimi ve iç denetimlerde kılavuz olarak kullanılmaktadır.Eski versiyon olan ISO 19011:2011 versiyonu revize olarak ISO 19011:2018 versiyonuna geçiş yapmıştır. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemi, […]

Müşteri Hizmetleri