Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme


Sistem Belgelendirme Nedir ?


Çalışma hayatında iş yerlerinin uyması gereken belirli standartlar, bakanlık genelgeleri ve Türk Standartları Enstitüsü standartları vardır. Bu standartlara uyum için çalışma yapan firmaların, belirli bir süre sonra her yönden uygunluğunu bir akredite kurulu vasıtasıyla tescillemek isterler. Bu tescilleme süreci belgelendirme olarak geçmekte ve belgelendirme kuruluşlarının sistem belgelendirme departmanları bu süreci tamamlamaktadır. 

Sistem Belgelendirme Nasıl Yapılır?


Kalite çalışmalarına başlayan veya bu çalışmaları sürdüren firmaların sistem belgelendirme nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olması gereklidir.
Çünkü tamamen profesyonel bir şekilde ilerlemesi gereken bir süreçtir.

Belirli bir metodoloji izlenerek yapılan başvurular sonucunda belge almayı hak kazananlara ayrıca bayrak teslim edilmektedir. Sistem belgelendirme işleminin ilk basamağı kalite için gerekli dokümanları hazırlanmasıdır. İş yerindeki personel eğitimlere alınmalı ve alt yapıda iyileştirmeler yapılmalıdır.Bu süreçten sonra belgelendirme için başvurular gerçekleştirilmelidir.

Sistem Belgelendirmenin Amacı Nedir ?


Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin ;
Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
Etkin olarak uygulandığının,
Bağımsız bir göstergesidir.
Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.

Sistem Belgelendirme Çeşitleri


“Daha ayrıntılı bilgi ve başvuru için sistem belgelendirme departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Sistem Belgelendirme - Sertifika Başvuru Formu
Müşteri Hizmetleri