SEÖS Ölçümleri

SEÖS Ölçümleri


Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği, 12.10.2011 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmış olup; 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre belirlenen parametrelerinin sürekli olarak ölçülmesi, takip edilmesi ve bu verilerin bakanlık sistemine aktarılması esasını tanımlamaktadır.

Temel olarak SEÖS Tebliğinin amacı, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kurulması Zorunlu Tesisler;

  • Büyük yakma tesisleri
  • Anma ısıl gücü 10 MW ve üzeri olan katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri
  • Periyodik emisyon ölçümlerinde SKHKKY EK-3’de belirlenmiş kütlesel debi sınır değerlerini
    aşan tesisler
  • Atık yakma tesisleri
  • Bakanlık veya Valilik kararıyla sürekli izlemeye tabii tesisler

İlgili sanayi kuruluşu SEÖS kurmakla mükellef ise SKHHKY veya Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğinde tabii olduğu limit değerlerine uygun şekilde sistem kurmalıdır.

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

SEÖS Ölçümleri - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri