Paratoner Ölçümü

Paratoner Ölçümü


Paratoner (Yıldırımlık) Nedir ?


Fabrikaları, yüksek katlı konutları, iş merkezlerini, gökdelenleri, camileri vs. doğal bir olay olan yıldırımdan koruyup yıldırımın olumsuz etkilerini en kısa yoldan toprağa iletmek için kullanılan bir cihazdır.

Ülkemizde 3 çeşit paratoner örneği görülmektedir

  • Faraday Kafesi
  • Akif Paratoner
  • Radyoaktif Paratoner

Paratoner Ölçümü Nasıl Yapılır?


Paratoner ölçümü, aslında topraklama tesisatı ölçümü gibi yapılır. Paratoner topraklaması, eğer binada sağlıklı bir temel topraklaması varsa, eş potansiyel bara yapılarak bina tesisatına bağlanması doğru olacaktır. Bu topraklama sağlıklı değilse veya yoksa, mecburen harici bir toprak hattı kurulması gerekecektir.
Bina dışında toprağın 20-45cm altına, mümkünse en sıkı dokulu toprak zemin tercih edilerek, topraklama çubukları veya topraklama levhaları gömülür. Paratoner iniş iletkeni ile çubukların bağlantısı yapılmadan önce, yer seviyesinin üstündeki test klemensinden direnç megeri kullanılarak direnç ölçülür. Buradan elde edilen rakam 10 Ohm olmalıdır. İdeal ölçüm değeri budur. Değer yüksekse, çubuk sayısı artırılmalı ve bu değere ulaşılana kadar eklenmelidir. Periyodik bakımlarda da aynı değer alınması gerekir.

Topraklama Ölçümü Neden Yapılır?


Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır. Böylece can güvenliği sağlanacak ve cihazların zarar görmesi önlenecektir.

Topraklamanın görevini yapabilmesi için cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin yeterince düşük olması gerekir. Söz konusu direncin, periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Paratoner Yönetmeliği ve Mevzuat


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile birlikte Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği esas alınarak ölçüm ve raporlama yapılmaktadır.

Tesiste Radyoaktif paratonerler varsa 30.07.2001 tarih ve 10700-1485 sayılı genelge gereği yasaklanmış yine aynı kurum tarafından yetki belgesi verilen kuruluşlar tarafından demonte edilip Çekmece Nükleer Atom Enerji Merkezine teslim edilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

(* 300 mA Kaçak Akım Rölesi)

(** 30 mA Kaçak Akım Rölesi)

Binalardaki Topraklama Tesisleri


Yaşam alanlarımız olan binalarımız, apartmanlarımız, evlerimiz için de yıldırımdan korunma ve topraklama önemlidir. Bunların mutlaka yaptırılması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Firmamız başkent işçi sağlığı ve ölçüm merkezi olarak binalardaki topraklama tesislerinde yapılacak gözle muayene denetleme ve ölçmeye ilişkin örnek formlarımıza göre kontroller yapılmaktadır.

Yıldırımlık tesislerinin topraklaması için yıldırımdan korunma tesisleri, binaların temel topraklayıcısına bağlanır. Yönetmeliğe göre yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 2 m’den daha yakın mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, bütün topraklayıcılar birbiri ile bağlanmak zorundadır. Binalara gelen hatlar parafudurlar üzerinden potansiyel dengeleme barasına bağlanmalıdır.

Fabrikalarda Topraklama Ölçümü


Fabrikalardan topraklama ve yıldırımdan korunma yapılması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli ve yapılması zorunlu olan bir konudur. Yapılacak topraklama ve koruma insan hayatı açısından önemli olduğu gibi fabrikada bulunan tüm makinaların çalışması açısından da önemlidir. Yapılan yıldırımdan korunma ölçümleri paratoner ölçüm formu doldurularak ve daha sonra firmamızca onaylı paratoner ölçüm raporu çıkarılarak fabrikalara iletilir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

Paratoner Ölçümü - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri