Koku Ölçümleri

Koku ölçümü veya emisyonu, noktasal veya alansal bir kaynaktan havaya atılan veya yayılan kokulu gazları ifade eder. Koku, insanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkidir.
Kokuya sebep olan emisyonların kontrolü ve azaltılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında ‘Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ yayınlanmıştır.
Fabrika tesisatınız ve ekipmanlarınız atmosfere kirletici koku emisyonu salıyor olabilir. Zararsız kokular bile çalışanlarınız, işyeri çevreniz ve bölgeniz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Hava kalitenizin gerçekten iyileştirilmesi ve kirlenmenin kontrolü için çevre yönetim planınızın koku izleme hizmetini de kapsaması gerekmektedir.

Müşteri Hizmetleri