Kaldırma & İletme Makinaları

Kaldırma & İletme Makinaları Kontrolü


Kaldırma & İletme Makinaları Kontrolü Nedir ?


Kaldırma ve İletme Makinaları, Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren makinelere “Kaldırma ve İletme Aracı” denir.

Kaldırma Ekipmanları “kesikli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

İletme Ekipmanları ise “sürekli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

“28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir.”

Kaldırma Makinası Örnekleri


 • Tavan Vinçleri
 • Ceraskal
 • Portal Vinç
 • Gantry Vinç
 • Mobil Vinç
 • Forklift

Kaldırma Ekipmanları Örnekleri


 • Halat
 • Kanca
 • Sapan
 • Karabina
 • Spreader
 • Mapa

Gezer-Köprülü Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi, Monoray Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi, Pergel Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi, Portal Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi


İmalat ortamında yüklerin bir yerden bir yere kaldırılarak iletilmesinde yaygın olarak kullanılan hacimli ve ağır ekipmanlardır”.

TS EN 13001 standart serisinin gereklilikleri doğrultusunda Gezer-Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Pergel Vinç, Portal Vinç periyodik kontrolü gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilerek, gövde rijitliği, kaldırma mekanizmasının durumu ve frenler kontrol edilmiş olur.

Kule Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Genellikle şantiye gibi ortamlarda kaldırma iletme amaçlı kullanılan vinç türüdür”.

Kule Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi TS EN 14439+A2 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 6331 Sayılı Kanun ve İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak kule vincin her yüksekliğinin değiştirilmesi veya kule vincin yer değiştirmesi durumunda yeniden periyodik kontrolü gerçekleştirilmelidir. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

Döner Kollu Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi


Liman, tersane ve benzeri yerlerde genel olarak yükün limandan gemilere yüklenmesi amacıyla kullanılan kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Döner Kollu Vinç Periyodik Kontrolü TS EN 14985 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, Muayenesi, Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü, Muayenesi


Şantiye sahaları başta olmak üzere mobil olarak hizmet eden, yükün bir ortamdan kaldırılarak başka bir yere iletilmesini sağlayan hizmet araçlarıdır”.

Mobil Vinç ya da Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü TS EN 13000+A1 ve TS EN 12999+A2 standartları gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

Caraskal Periyodik Kontrolü, Muayenesi, HUBZUG Periyodik Kontrolü, Muayenesi, TRİFOR Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Genellikle vinçlere göre daha küçük yükleri el kuvveti ile kaldırılması amacıyla tasarlanmış sabit olmayan, basit yapıdaki kaldırma ekipmanlarıdır”.

Caraskal, Hubzug veya Trifor Periyodik Kontrolü TS EN 13157+A1 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Halatlı veya zincirli olabilirler. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü, Muayenesi


Depolama sistemlerinde kullanılması amaçlanan forklifte göre daha basit yapıya sahip kaldırma iletme ekipmanlarıdır”.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü TS EN ISO 3691-5 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Yük testleri kaldırma diyagramı esas alınarak belirlenen yük ve yükseklikte gerçekleştirilir.

Forklift Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Kaldırılması insan gücünü aşan yükleri kaldırmak için ekipmana, araca, rafa yada nereye istiflenmek isteniyorsa o konuma yükleri nakletmek yada yüklemek için kullanılan ekipman ya da vasıtalara FORKLİFT denir”.

Forklift olarak adlandırılan bu ekipmanlar ahşap yada plastik gibi paletler üzerine yüklenmiş yüklerle çalışarak taşıma, kaldırma ve istif etme gereksiniminden dolayı kullanılmaktadır.
İrili ufaklı, motorlu, elektrikli çokça çeşidi bulunmakta olan forkliftlerin 100 tonu geçmeyen yüklerde kullanıldığı bilinmektedir.
Farklı ağırlık ve şekillerde yükler için kullanılan forkliftlerin kullanım sıklığına bağlı olarak yasal ve zorunlu rutin periyodik kontrollerinin yılda en az 1 defa yapılması gerekmektedir. Bu gereklilik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda zorunlu hal almıştır.

Transpalet Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Yüklerin bir yerden bir yere nakil amaçlı olarak kullanılan, düşük kaldırma yüksekliğine sahip kaldırma iletme ekipmanlarıdır”.

Transpalet Periyodik Kontrolü TS EN ISO 3691-5 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Personelin çalışma ortamına ulaşması amacı ile farklı tiplerde tasarlanan ( makaslı, uzantı kollu vb.) taşınabilen kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü TS EN 280+A1 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Binalarda gerek inşaat esnasında yüklerin ve personelin taşınması gerek ise tamamlanmış bina dış cephelerine erişim amaçlı olarak tasarlanan geçici veya kalıcı olabilen halatlı kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü TS EN 1808 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince en az 6 ayda bir defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“Genel olarak binalarda inşaat esnasında yüklerin ve personelin taşınması amaçlı olarak tasarlanan, sütun üzerinde hareket eden geçici kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü TS EN 1495+A2 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

İnşaat Vinci Periyodik Kontrolü, Muayenesi, İnşaat Asansörü Periyodik Kontrolü, Muayenesi


“İnşaat şantiyelerinde personelin ve yükün taşınması amacıyla kurulan kabinli geçici asansörlerdir.”

İnşaat Vinci ya da İnşaat Asansörü Periyodik Kontrolü TS EN 12159 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Mapa Periyodik Kontrol, Muayene


“Mapa, Ağır sanayide, tersanelerde, fabrikalarda, yüklerin ve ağır parçaların kaldırılmasında kullanılan bağlantı elemanlarındandır.”

Omega ve eye bolt mapalar kaldırma kapasitelerine göre boyutları değişmekte olup 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılması yasal bir zorunluluktur.

Kurt Ağzı Periyodik Kontrol, Muayene


“Kurt Ağzı, Sanayilerde ve fabrikalar da insan gücü ile kaldırılamayacak ağırlıkta olan metal plakaları kaldırmak ve kullanılacak veya işlem yapılacak alana götürmek için kullanılan bağlantı elemanıdır”.

Kurt ağızları da 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa olmak üzere kaldırma iletme ekipmanı kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Sapan Periyodik Kontrol, Muayene


Sapan, Sanayide, tersanelerde, şantiyelerde ağır malzemelerin kaldırılmasında kullanılan kaldırma-iletme ekipmanına denir”.

Bez, zincir, çelik halat ve sonsuz sapan olmak üzere 4 çeşit olan sapanlar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrol, Muayene


Lojistik firmaların da, sevkiyat depoların da kullanılan nakliye araçlarının kasasının arkasında yükleme boşaltma amacı ile kullanılan yük kaldırma ve boşaltma platformlarına Kuyruktan kaldırıcı denmektedir”.

Kuyruktan kaldırıcılar kaldırma-iletme ekipmanı kapsamın da periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Hareketli Yükleme Rampası Periyodik Kontrol, Muayene


“Lojistik firmalarında ve sevkiyat depolarında nakliye araçlarına ürün yüklemek amacıyla depo ve kamyon kasası arasında köprü vazifesi gören ekipmanlara Hareketli yükleme rampası denilmektedir”.

Teleskopik, Gömme, Lipli ve Mobil çeşitleri vardır.

Hareketli yükleme rampaları 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa olmak üzere periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrol, Muayene


“Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant, AVM’ler de, Metro istasyonların da, Hava alanların da, karayolları üst geçişlerinde insanların belirli bir kat mesafesini ya da belirli bir yolu rahat ve eforsuz şekilde kat etmeleri için yapılmış iletme ekipmanlarına denilmektedir”.

Yürüyen Bantlar ve Yürüyen merdivenler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Yürüyen merdivenler ve Yürüyen Bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Yük kaldırma platformları Periyodik Kontrol, Muayene


Mağazalarda, fabrikalarda, yüklerin belirli bir yüksekliğe kaldırılmasında kullanılan platformlardır.

Yük kaldırma platformları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Araç kaldırma Lifti, Krikolar Periyodik Kontrol, Muayene


“Araç kaldırma Lifti veya Kriko, Otomobil bakım servislerinde, Lastik Tamir Servislerinde, Vagon üretim ve onarım fabrikalarında, Uçak bakım alanlarında, Havaalanı yer hizmetleri araçlarının bakım atölyelerin de taşıtların tamir, onarım ve bakımı için kullanılan kaldırma ekipmanlarıdır”.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Kaldırma & İletme Makinaları - Başvuru Formu
Müşteri Hizmetleri