Jeneratör Kontrolü

Jeneratör Kontrolü


Jeneratör Nedir ?


Frekans ve kutup sayısıyla orantılı bir şekilde hareket ederek belirli bir hızda dönen alternatif akım makinelere senkron makine denir. Bu makine, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorsa jeneratör denir.Bir farklı tanımı ise ;bir tesisin elektrik şebekesinde herhangi bir aksaklık veya arıza durumlarında devreye girerek elektrik ihtiyacını karşılayan araçlardır.

Bu sistemler enerji dönüşümlerinde tahrik gücü olarak, benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlar ile çalışarak enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Hemen hemen her tesiste işletmelerde, okullarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde vb. büyük yerlerde jeneratör kullanılmaktadır.  İşletmelerin ihtiyaçlarına göre büyük veya küçük boyutlarda veya kapasitelerde üretilen jeneratörlerin mutlaka güvenlik önlemleri de alınmalıdır.

Standartlara ve Test Yöntemlerine Ait Birkaç Standart


TS HD 60364-5-551/A11 Binalarda elektrik tesisatı – Bölüm 5: Elektrikli donanımın seçilmesi ve montajı – Grup 55: Diğer donanım – Kısım 551: Alçak gerilimli jeneratör grupları

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri

TS ISO 8528-4 … Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı

TS ISO 8528-5 … Bölüm 5: Jeneratör grupları

TS 12650 Yetkili servisler – İçten yanmalı motorlar tarafından tahrik edilen jeneratörler – Kurallar

Yasal Olarak Zorunlu Mudur ?


Jeneratörler “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kontrolleri yapılmalıdır. Jeneratörler ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, jeneratörlerin periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Periyodik Kontrol Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

Jeneratör Kontrolü - Başvuru Formu
Müşteri Hizmetleri