ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi


ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Nedir ?


ISO 50001:2018 etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir. Bunu başarmanın en iyi yolu da ISO 50001:2018’dir. Bu uluslararası standart küresel anlamda en iyi olarak tanımlanan enerji yönetim standartlarını tanımlar. Altmıştan fazla ülkeden standardın geliştirilmesine katkıda bulunan enerji uzmanları enerji tasarrufu yapmanız, giderleri düşürmeniz ve çevre gerekliliklerini karşılamanız için her gün bu bilgi kaynağından yararlanmanıza yardım ediyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları


  • Enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu dahil olmak üzere enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli sistemlerin ve proseslerin oluşturulması amacı ile kuruluşlara olanak tanımaktır;
  • Enerjinin sistematik yönetimiyle enerji maliyetleri, sera gazı emisyonları ve diğer çevresel etkilerin azaltılması;
  • Sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemi uygulayan, enerji Referans çizgisini tamamlayan ve kendi enerji yoğunluğunun sürekli iyileştirilmesini üstlenen kuruluşulara bu konulardaki ilerlemelerini gösterir.

ISO 50001 Enerji Yönetiminin Avantajları Nelerdir ?


  • Geleceğiniz olan enerji kaynağınızın çevresindeki riskleri belirleyip yönetin
  • Nerede verim arttırabileceğinizi belirlemek için enerji kullanımını izleyip ölçün
  • Enerji tüketimi  düşürmek için genel performansı geliştirin.
  • Karbon emisyonlarını düşürün ve yasal olarak konulan hedefleri tutturun
  • Sipariş fırsatlarını arttırmak için çevre sicilinizi sergileyin

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Neden Önemli ?


Enerji, faaliyetleri ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için kritik ve işletmedeki faaliyetleri için önemli bir maliyettir.

Bir organizasyon için enerjinin kullanım maliyetlerine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim değişikliği gibi sorunlar da işletmeye ek maliyet olarak geri dönmektedir.

Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji dağıtım teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alabilir.

Küresel ekonomi göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar bireysel olarak, enerji fiyatlarını ya da hükümet politikalarını kontrol edemez, ama kuruluşlar enerji kullanımı yöneterek kendilerine fayda sağlayabilir.

Geliştirilmiş bir enerji performansı, işletme için hızlı fayda sağlayabilir, işletme enerji kaynakları ve enerji varlıkları ile ilgili kullanımını optimize ederek böylece organizasyon enerji maliyetlerini ve tüketimini de azaltır. Organizasyon aynı zamanda enerji kaynaklarının tükenmesi ve azaltılması yönünde de olumlu katkılar yaparak, küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkisini de azaltacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Almak İçin Ne Yapacağız ?


ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi, kamu ve özel sektör kuruluşları için, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve enerji performansını geliştirmek için stratejiler sağlayacaktır.

Standart, belirlenen adımları ile, kuruluşlarda var olan yönetim uygulamalarına enerji performansını entegre etmek için tasarlanmıştır.

•  Kuruluşların mevcut enerji tüketim kaynaklarının daha verimli kullanılması için yardımcı olur

• Enerji kaynaklarının yönetilmesinde, kurum içi ve dışı iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık oluşturur.

• Enerji yönetimi için en iyi uygulamaları teşvik etmek ve iyi enerji yönetim davranışlarını güçlendirmek.

• Yeni enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması için Yardımcı tesisleri, önceliklendirmek ve değerlendirmek.

• Tedarik zinciri genelinde enerji verimliliğini teşvik etmek için bir çerçeve sağlamak

• Sera gazı emisyon azaltım projeleri için, enerji yönetiminin iyileştirilmesi ve enerji yönetimin kolaylaştırılması

• Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer örgütsel yönetim sistemleri ile entegrasyona izin verir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesinden Kimler Yararlanabilir ?


ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, dizayn edilmiştir.

“Kamu ve özel sektörde, boyutu veya faaliyetleri ne olursa olsun, coğrafi konumu ne olursa olsun herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.”

Diğer ISO yönetim sistemi standartları gibi, ISO 50001:2018 sertifikasyonu da gönüllük esasına dayanan bir standart olmakla birlikte belgelendirme kuruluşları tarafından da sertifikalandırılabilir. Esas amaç burada kurum kuruluşların  standardı yalnızca sertifikalandırma için değil sağladığı faydalar nedeniyle  uygulamaya karar vermesidir.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemi enerji performansını geliştirmek için hedefler saptamaz. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemi, herhangi bir organizasyonun bugünkü tecrübesini kullanarak enerji yönetimini, bir temel üzerine kurmak ve uygulamak, daha sonra kendi bağlamı ve kapasitelerine uygun bir ritim geliştirmek demektir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi- Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri