ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 45001:2018’în Eski adı OHSAS 18001:2007 olan standart revize olarak ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olarak ISO bünyesine katılmış ve artık akredite olarak kuruluşlara sunulmaktadır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır.
Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşlarda iş kazalarının azaltılması, sağlıklı çalışma koşullarının oluşması için önleyici faaliyetler içeren bir yönetim sistemidir.ISO 45001 Standardı İş sağlığı ve güvenliği sistemleri için şartları ve yönetim sisteminin kullanımını gösteren bir kılavuzdur. ISO tarafından yeni yazılmış bir standarttır.

( Occupational Health and Safety management systems ) OHSAS 18001 standardının yerini almıştır.

Bu standardı uygulamak ayrıca kuruluşlarda yasal ve diğer şartların yerine getirilmesine de yardımcı olur. Bu sistem kuruluşların büyüklüğüne, iş koluna, faaliyetlerine ve türüne bakılmaksızın uygulanabilir.

Yeni ISO 45001 standardı diğer ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 Standardları ile entegre edilebilmeleri ve birlikte kullanılmasının kolaylaşması için Annex SL yapısı ile yazılmıştır.

OHSAS 18001:2007 ile ISO 45001:2018 Arasındaki Farklar Nelerdir?


 • ISO 45001:2018, süreç bazlıdır – OHSAS 18001, prosedür bazlı
 • ISO 45001:2018 tüm maddelerde dinamiktir. OHSAS 18001 değildir.
 • ISO 45001:2018 hem risk hem de fırsatları dikkate alır – OHSAS 18001, yalnızca riskle ilgilidir.
 • ISO 45001:2018 ilgili tarafların görüşlerini içerir – OHSAS 18001 içermez.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı Yürürlüğe Tarihi


ISO 45001 standardından önce İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından prezente edilen OHSAS 18001:2007 yönergeleri geçerliydi. Fakat geçtiğimiz yıllarda OHSAS 18001’in yerine ISO 45001 standardı kabul edildi ve yayınlandı. ISO 45001 standardının yürürlüğe girme tarihi ise 12 Mart 2018’dir. ISO 45001, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Neden ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


 • ISO 45001 ile iş kazalarını ve meslek hastalıkları oranını minimize etmenizi sağlar, iş gücü kaybını önlersiniz.
 • ISO 45001 ile kuruluş içinde iyi çalışma ortamı elde ederek personel memnuniyeti sağlarsınız.
 • ISO 45001 ile yasal taraflar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlarsınız.
 • ISO 45001 ile kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlarsınız.
 • ISO 45001 ile kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürme olanağı elde edersiniz.
 • ISO 45001 ile arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş elde edersiniz. olur.
 • ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlarsınız.
 • ISO 45001 ile iş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir mi ?


ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği birbirini ilgilendiren ve birbirini yakından takip eden standartlardır. Çünkü birçok kuruluşun kendi İSG ve çevresel yönetim işlevlerini içsel olarak birleştirdiği bilinmektedir. Bu, özellikle ISO 14001’e aşina olanlar için ISO 45001:2018’in entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.

ISO 45001:2018, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile rahatlıkla entegre edilebilir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin Amacı Nedir?


 • İSG risk ve fırsatlarının yönetilmesi
 • Sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması
 • Yaralanma ve hastalıkların önlenmesi
 • Sağlık ve güvenlik kültürünün artırılması
 • Yasal uygunluğun sağlanması
 • İş verimliliğin artırılması
 • Finansal yönetimin desteklenmesi
 • İSG performansının artırılması
 • Pazardaki imajın iyileştirilmesi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standart Maddeleri


1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 İSG Yönetim Sistemi

5. Liderlik ve işçi Katılımı
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 İSG Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.4 Çalışanların Katılımı ve Danışımı

6. Planlama
6.1.1 Genel
6.1.2 Risk ve Fırsatlara Ait Tehlikelerin Belirlenmesi ve Değerledirilmesi
6.1.3 Yasal Gereklilikler ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
6.1.4 Planlanan aksiyonlar
6.2.1 İSG Hedefleri
6.2.2 İSG Hedeflerine Ulaşmak İçin Planlama

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikelerin giderilmesi ve İSG risklerinin azaltılması
8.1.3 Değişim Yönetimi
8.1.4 Tedarik
8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluşunuz İçin Neden Gereklidir?


ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır.

Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

OHSAS 18001 belgeliyseniz veya ANSI/ASSE Z10 2012, CAN/CSAZ1000-14, AS/NZS 48001: 2001 gibi ulusal standartlarla çalışıyorsanız sisteminizi ISO 45001:2018’e yükseltmek için şimdi mükemmel bir zaman.

Eğer iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde yeniyseniz, ISO 45001 size en iyi uygulama rehberi olarak da yardımcı olabilir.

ISO 45001:2018 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Kimler İçin Uygundur?


 • Büyük ölçekli kuruluşlar
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Sivil toplum kuruluşları

Bu Standart da PUKİ Döngüsü İle Çalışmaktadır


 • Planla: Kuruluşun iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
 • Uygula: Prosesleri uygula.
 • Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
 • İyileştir: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

Tüm dünyada geçerli olan iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nerede olursa olsun ve hangi kurum veya kuruluş tarafından kurulmak istenirse, bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

Genel Olarak ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Uygulayan Kurumlar


 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
 • İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
 • Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
 • Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
 • İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Başlıca Faydaları


 • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
 • İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
 • Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
 • Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
 • Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
 • Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.
 • Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
 • Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.
 • Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Uygulayan Firmaların Elde Edeceği Yararlar
 • Risk yönetimi ve uygulanan önlemler sayesinde olası iş kazalarının önüne geçilmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin firma içinde sistematik bir şekilde yayılmasını sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek işgücü kayıplarını asgariye çekerek maliyetlerin düşürülmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Firmanın iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir.
 • Sağlık ve güvenlik risklerinin sadece bugün değil, her zaman iyi yönetilmesini sağlar.
 • Firmanın saygınlığını arttırarak rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlar.
 • Hastalanma, yaralanma, ölüm, hasar ve diğer kayıplara neden olan durumların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlayarak üretimin yavaşlamasını veya durmasını engeller, ceza ve tazminatları azaltır, maliyetleri düşürür.
 • Diğer standartlarla uyumlu bir sistem kurulması sayesinde belge, emek ve sistem tasarrufu sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak çalıştıkları şirkete güven duymalarını sağlar ve firma sadakatini arttırır.
 • Arıza süresinin ve maliyetlerinin azalmasına sebep olur.
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemini diğer etkinliklerle bütünleştirerek maliyetleri indirir.
 • Alınan önlemlerle firmayı riske atabilecek makine arızaları, patlama, yangın gibi durumları engelleyerek iş güvenliğini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği garanti altına alınır ve tüketici isteklerine uygun düşen ürünlerin veya hizmetlerin devamlılığı sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakati temin edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası koşullara ve yasalara uygunluğu gösterir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 45001:2018 belgesi almak isteyen firmalar, 45001:2018 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalıdır. Meydana getirilecek bu sistem, firmanın mal veya hizmet üretmesine etkisi olan tüm süreçleri içine almalıdır. Sözü edilen kalite yönetim sistemi uygulanabilecek bir programdan ziyade bir belgeler bütünüdür. Bu belgeler basılı veya dijital herhangi bir biçimde veya ortamda olabilir. Standardın ihtiyacı olan bütün çalışmalar yapıldıktan sonra (belgelemelerin ve gerekli kayıtların oluşturulması, iç denetimlerin ve Yönetimin Gözden Geçirmesi(YGG) çalışmalarının yapılması vb.) belgeyi almak isteyen firmalar üçüncü taraf denetim için kendilerine belgelendirme şirketi seçer. Seçilen şirket, meydana getirilen kalite yönetim sisteminin 45001:2018 standardına uygun olup olmadığını, mal veya hizmet kalitesine etki eden tüm süreçleri içerip içermediğini denetler. Denetimler sonucunda belgelendirme isteyen firmanın oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile standartlar arasında büyük farklar yoksa firma 45001:2018 belgesi almaya hak kazanır ve en kısa sürede belgelendirme yapılır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Alma Sürecinde Avrupa Belgelendirme


Avrupa Belgelendirme olarak sizlere ISO 45001:2018 Belgelendirme sürecinde size sistem kurulumundan belgelendirme sürecine kadar hizmet sağlıyoruz.

Firmanıza ilgili standart gereği bir kurulu sistem yok ise sisteminizin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli dokümanların oluşturulması, gerekli metotların belirlenmesi süreçlerini danışmanlık ile tamamlayıp bir sonraki aşamada ise belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi- Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri