ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi


ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Nedir ?


ISO 37001:2016 Yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi standarttı Ekim 2016’da yayınlanmıştır.

ISO 37001 standardı; kuruluşlara proaktif bir Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi uygulama ve sürdürme konusunda yardımcı olma amacıyla tasarlanan, yasal uyum odaklı ve etik iş kültürünü teşvik eden bir standarttır.

Temelini İngiliz Standardı (British Standard) 10500’den alan Standart global anlamda yolsuzlukla mücadele iyi uygulamaları olarak bilinen mevzuat gerekliliklerini kapsar.

ISO 37001, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, European Anti-Corruption Conventions – Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmeleri, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Yasası gibi uyum yasaları ile aynı protokolü uygulayarak tüm dünyada tanınan ve küresel mücadeleyi güçlendiren evrensel bir standarttır.

Standardı benzersiz kılan iş dünyası tarafından, iş dünyası dili ile hazırlanmış olmasıdır. Büyük çoğunluğu profesyonellerden oluşan, 28 ülkeden 50 yi aşkın uzmanın iki senelik çalışmasının sonucu olan ISO 37001 için yapılan tanım ise cesaret verici: “İş dünyası tarafından, iş dünyası ve her büyüklükteki şirket için hazırlanmış bir Standart”. Bu yönüyle standart açıkça operasyonel rehberlik sağlamakta ve iş dostu modeli ile cazip bir uyum aracı haline gelmektedir.

Üç yıl geçerli olacak belgelendirme sürecinde, firmanın standarda bağlılığını ve sürekli iyileştirmesini sağlamak amacıyla yıllık ara denetimler uygulanmaktadır.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini Yolsuzluk Tanımı Nedir?


Yolsuzluk ülkeden ülkeye değişen bir kavram olduğu için esas olan uygulamanın yapıldığı ülkedeki yerleşik kanun ve mevzuatta tanımlanan konular bir yolsuzluk olarak değerlendirilir. Bu standart ülke bazlı uygulanmadığında daha verimli olmaktadır.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Temel Özellikleri


ISO 37001 standardı, tüm ISO standartları ile aynı yapı ve çerçeveye sahip olması sayesinde, mevcut yönetim sistemlerinize entegre edilebilir. Bu standart uygulandığı zaman, diğer standartlar (örn. ISO 9001) ile örtüşür.

ISO 37001’in odaklandığı noktalar:

 • Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri dahil olmak üzere, işletmenin bağlamsal çerçevesi
 • Liderlerin sorumlulukları
 • Risk ve fırsat değerlendirmesi ve alınması gereken önlemler
 • Ölçüm ve raporlama
 • Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için gerekli önlemler

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini Gereklilikleri


 • Yolsuzlukla mücadele politikası ve programı uygulamak,
 • Programı denetlemek için gerekli sorumluluk ve yetkileri atamak,
 • Uygun durum tespiti dahil olmak üzere yolsuzluk risklerini değerlendirmek,
 • Paydaşların uygun yolsuzlukla mücadele kontrolleri uyguladıklarından emin olmak için makul ve orantılı adımlar atmak,
 • Kötü bir niyet olmadığından emin olmak için hediyeler, ağırlama, bağış ve benzeri faydaları kontrol etmek,
 • Yolsuzluk riskini önlemeye yardımcı olmak için uygun finansal, tedarik ve diğer ticari kontrolleri uygulamak,
 • Raporlama (bildirim) prosedürlerini uygulamak,
 • Politikayı ilgili tüm personel ve paydaşlara iletmek,
 • Çalışanlara yolsuzlukla mücadele eğitimi vermek,
 • Çalışanların yolsuzlukla mücadele politikasına uyduklarını makul ölçüde doğrulamak,
 • Gerçek veya şüpheli bir yolsuzluğu uygun şekilde araştırmak ve sonuçlandırmak, maddeleri standardın ana hatları olarak özetlenebilir.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Hangi Standartlar İle Uygulanabilir?


ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardı tek başına uygulanabileceği gibi kuruluşun mevcut yönetim sistemleri ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 vb. İle entegre bir şekilde kullanılmaya imkan verecek şekilde yüksek seviye yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla diğer yönetim sistemleri ile entegre şekilde uyarlanması kolay bir standarttır.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini Hangi Faaliyet Alanları Uygulabilir?


ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadale Yönetim Sistemi standardı kuruluşu, onunla birlikte iş yapan iş ortaklarını, personellerini ve/veya onun adına iş yapan tüm paydaşların faaliyetlerini kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadele uygulamalara imkan vermektedir.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini Hangi Kurumlar İçin Gereklidir?


ISO 37001, kuruluşunuzun büyüklüğü ve niteliğine göre karşı karşıya geldiği yolsuzluk ve rüşvet risklerine uyarlanabilen esnek bir araçtır. Standart, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir ülkede çok çeşitli alanlarda kullanılabilir;

 • Büyük, orta ve küçük ölçekli organizasyonlar,
 • Kamu, özel sektör veya gönüllü(Dernekler) kuruluşlar.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini Standardının Hedef Kitlesi


 • ISO 37001 gereklilikleri sektör ve büyüklük ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir.
 • ISO 37001’in uyum prensibine dayanması; uygulanacak yolsuzluk kriterlerinin de kuruluş faaliyetlerinin kapsamı ve karmaşıklığı kadar, sahanın boyutu ve sektörü gibi şirket büyüklüğü ile de doğru orantılı olmasını gerektirir.
 • Standart böylece, firmalar her zaman aynı ölçüde yolsuzluk ve rüşvet riski altında kalmayacak olsalarda, tüm küçük ve büyük ölçekli işletmeler için uygun hale getirilir.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standart Maddeleri Nelerdir?


Önsöz
Tanıtım
1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Terim ve Tarifler
4 Kuruluşun Bağlamı
4.1. Kuruluşu ve Bağlamını Anlama
4.2. İlgili Tarafların Beklenti ve İhtiyaçlarını Anlama
4.3. Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sisteminin Kapsamını Tanımlama
4.4. Yolsuzluk Yönetim Sistemini Kurma
4.5. Yolsuzluk Risklerini Değerlendirme
5 Liderlik
5.1. Liderlik ve Taahhüt
5.2. Yolsuzlukla Mücadele Politikası
5.3. Organizasyonel Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
6 Planlama
6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2. Yolsuzlukla Mücadele Hedefleri, Planları ve Aksiyonları
7 Destek
7.1. Kaynaklar
7.2. Yetkinlik
7.3. Farkındalık ve Eğitim
7.4. İletişim
7.5. Dokümante Bilgiler
8 Operasyon
8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2. Durum Tespiti
8.3. Finansal Kontroller
8.4. Finansal Olmayan Kontroller
8.5. Yolsuzlukla Mücadele Kontrollerinin Kuruluş ve/veya Bağlı Bulunduğu Örgütsel Yapı Tarafından Uygulanması
8.6 Yolsuzlukla Mücadele Taahhütleri
8.7. Hediyeler, İkramlar, Bağışlar ve Benzeri Faydalar
8.8. Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi Kontrollerinin Yetersizliği
8.9. Endişelerin Artması
8.9. Soruşturma ve Yolsuzlukla İlgili Muamele
9 Performans Değerlendirme
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
9.2. İç Tetkikler
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi
9.4. Yolsuzluk Mücadele Fonksiyonunun Uyumluluk Gözden Geçirmeleri
10 İyileştirme
10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler
10.2 Sürekli İyileştirme

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardının Kurumunuza Faydaları


 •  Kuruluş içerisinde olan veya oluşabilecek yolsuzlukları önleme, tespit etme ve ele almalarına yardımcı olur.* Hediyeleşme, ağırlama, bağış, sponsorluk, burs konularında standardizasyon sağlar.
 • İnsan Kaynaklarıyla ilgili işe alımdan – mobbinge kadar tüm süreci irdeler
 • Liyakatsiz çalışanların tespit edilmesi sağlanır.
 • Liyakatsiz çalışan istihdamını engeller.
 • Kuruluşun maddi-manevi tüm kaynaklarını doğru kullanımını sağlamaya yardımcı olur.
 • Tedarikçi seçimi, değerlendirmesi, öncelik verilmesi/verilmemesi gibi konuların doğru yönetimini sağlar.
 • Ödemelerin yönetimi (doğru öncelik verilmesi, zamanında ödeme yapılması, en az çift onay vs).
 • Yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer paydaşlara güvence sağlar.
 • Yolsuzlukla mücadele için özel tasarlanmış ve süreci yönetmeye odaklı Risk Analizi,
 • Yolsuzlukla mücadeleye uygun hedefleme ve strateji belirlenmesi.
 • Yolsuzlukla savaşmaya yardım eder.
 • Etik kurul oluşturma (olası yolsuzluk ve gayri etik fiiller/davranışlar için)
 • Etik iş kültürünü teşvik eder.
 • Kuruluşun tüm maddi-manevi varlıklarını etkin ve doğru korumada önemli rol alır.
 • Marka değerinin artması için ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi sertifikanızı kullanabilirsiniz.
 • 3.Taraf (Bağımsız) belgelendirme kuruluşu tarafından denetim geçirmek ve sertifikalandırmayla, düzenli ve tarafsız kontrol mekanizması oluşur.

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 37001 standardına göre bir yönetim sistemi kurulduğunda ve bu standarda uygun denetim süreçleri geçirildiğinde ve uyum şartlarının teyidi 3. Taraf Bir belgelendirme Kuruluşu tarafından yapıldığında bu belgeye sahip olabilirsiniz.

Ancak bunun için bu standarda uyumla ilgili gerekli eğitimleri almalı, standartta belirtilen dokümantasyon sistemini oluşturmalı ve uygulamaları tüm kuruluş genelinde yaygınlaştırmalısınız. Bu konuda yönlendirici ve kolaylaştırıcı hizmetlerle standarda uyum konusunda firmalara belgelendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi - Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri