ISO 26000:2011

ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi


ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir ?


ISO 26000:2011 , organizasyonlara sosyal açıdan sorumlu davranışları teşvik etmek konusunda rehberlik sağlar.

Mevcut ve potansiyel müşterilerin, paydaşların ve çalışanların kuruluşunuzun faaliyetlerini anlamalarını ve başarılarını değerlendirmelerini istiyorsanız ISO 26000 Standardı sosyal sorumluluk rehberliği sizin kılavuzunuz olmalıdır.

Kuruluşunuzun sosyal açıdan sorumlu davranışlardan faydalanabilmesi için ISO 26000 Standardını uygulamanıza yardım edebiliriz. İyileştirme yapabileceğiniz alanları saptamanıza yardımcı olmak amacıyla, standardın içindeki rehbere göre, kurumunuzun yaklaşımı için fark analizi veya tam kapsamlı tetkik sunabiliriz. Ayrıca standardı kuruluşunuza tümüyle entegre etme çalışmalarınızı desteklemek için farkındalık semineri sağlıyoruz.

ISO 26000 , gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerdeki hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren her tür kuruluşta kullanılabilmesi amacını taşır. Bu standart, toplumun beklediği şekilde, sosyal sorumluluklarınızı yerine getirerek faaliyet göstermenize yardımcı olur.

Kuruluşlar için sürdürülebilir işletme, sadece müşteriyi memnun edecek ürün ve hizmet sağlamak ve bunu çevreyi tehlikeye atmadan yapmak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk tutumu içinde çalışmaktır. Dünya genelinde kuruluşlar kendi sosyal sorumluluk stratejierini oluştururken gitgide artan bir şekilde ISO 26000 standartlarını benimsiyorlar ve kapsamlı bir rehber kaynak olarak bu standarda dayanıyorlar.

ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemine Rehberlik Ederek Yardımcı Olunacak Yollar


 • Kavramlar, sosyal sorumluluğa ilişkin terimler ve tanımlar
 • Sosyal sorumluluğun geçmişi, yeni eğilimler ve özellikleri
 • Sosyal sorumluluğa ilişkin ilke ve uygulamalar
 • Sosyal sorumluluğa ilişkin temel konular ve sorunlar
 • Kuruluş içinde, politikalar ve uygulamalar aracılığıyla etki alanı içinde sosyal sorumluluk davranışı entegre etmek, uygulamak ve desteklemek
 • Paydaşları belirleme ve beraber çalışma
 • Bağlılık, performans ve sosyal sorumluluğa ilişkin diğer bilgilerin iletilmesi

ISO 26000:2011 Nasıl Alınır ?


 • Kuruluşun ISO 26000:2011 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin ihtiyacının belirlenmesi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin kurulumu
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin uygulamaları
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin belgelendirme başvurusu
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin belgelendirme denetimi

ISO 26000:2011’in Kurumunuz için faydaları Nelerdir?


 • Müşterilerin ve tüketicilerin gözünde parlatılan imaj, rekabetin arasında dikkat çekmek
 • Yasal gerekliliklerin güvence altında tamamlanması
 • Kendi tüzel bağlılığını görünür ve güvenilir yapabilmek için uluslararası karşılaştırılabilme, sıralama ve değerlendirme
 • Ekonomik başarının çevreye minimum etki ile uzun vadede artması, rekabet yeteneğinin uzun vadede artması

” Amaç: Sürdürülebilir kalkınma – Araç: Sosyal sorumluluk.

ISO 26000:2011 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Kazandırıyor?


ISO 26000 standardı 7 ana başlık altında yapılanmıştır:

 • Organizasyonel yönetişim
 • İnsan hakları
 • Çalışan uygulamaları
 • Çevre
 • Adil çalışma uygulamaları
 • Tüketici meseleleri
 • Toplumsal katılım ve gelişme

ISO 26000:2011 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi faaliyetleri sürdürülen aşağıdaki sosyal sorumluluk çalışmalarına alternatif olmamakta ve bu çalışmaları desteklemektedir


 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
 • Global Reporting Initiative (Küresel Raporlama Girişimi)

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

ISO 26000:2011 SosyaL Sorumluluk Yönetim Sistemi - Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri