ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


ISO 22301 Belgesi Nedir ?


BS 25999 olarak bilinen, organizasyonun İş sürekliliği Yönetim Sisteminin bağımsız akredite kuruluşlar tarafından denetlenmesi neticesinde, ISO 22301 İş Sürekliliği şartlarının yerine getirildiğinin teyit edilmesi sonucunda verilen belgeye ISO 22301 belgesi denir.

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301 İş Sürekliliği  İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin işletmelere sağladığı kazançların başında, işletmenin temel varlıklarını ve itibarını korumak gelmektedir. İşletme içinde olası operasyonel bozulmalar ve önemli iyileştirmelerin etkileri bu standardın uygulanması ile ortaya çıkmaktadır. İşletme içinde üniteler arası işbirliği artmakta ve sigorta primleri dahil birçok noktada maliyet avantajları elde edilmektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni uygulamak, işletmenin kilit paydaşlara iş sürekliliği taahhüdünü göstermesi bakımından da önemlidir. Keza zaman zaman yaşanan endüstriyel kriz durumlarında, rakiplere karşı işletmenin eli daha güçlü olmaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, iş sürekliliğine zarar verecek tehlikelerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, risklerin meydana gelme olasılıklarını düşürmek, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak, gerekli durumlarda zamanında müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak için tasarlanmıştır. Bu standart sayesinde işletmeler, tehditleri tespit etmeye ve önlemeye hazır olmaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Önemli?


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, beklenmeyen olaylar karşısında, bu olayların öncesi, sırası ve sonrasında uygulanan süreçlere dayanarak, işletmenin etkili ve hızlı bir şekilde tepki göstermesini sağlamaktadır. İşletmelerin iş sürekliliği planları hazırlamış olmaları, beklenmedik durumlara hazır oldukları anlamına gelmektedir. İş sürekliliği planları, işletmenin herhangi önemli bir etki ve kayıp olmadan çalışmaya devam edebileceğini garanti etmektedir.

Bu nedenle ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan işletmeler iş hedeflerini daha hızlı ve güvenli gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu doğal olarak müşteri güvenilirliğini ve memnuniyetini yükselten bir durumdur. Standardın temel özelliği, işletmelerin riskleri belirlemeleri ve olayların etkisini en düşük seviyeye indirmeleridir.

Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, ISO 22301 standardı belgelendirme çalışmalarının bir zorunluluk olmasının ana nedenleri şu şekildedir: sürekli hizmet güvencesi (yüzde 61), firma marka ve itibarını koruma (yüzde 48), faaliyetlerin durma riskini düşürme (yüzde 48), kesintilere karşı daha fazla esneklik (yüzde 45) ve kesintiler sonrası çabuk toparlanma (yüzde 44).

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi- Sertifika Başvuru Formu

 

Müşteri Hizmetleri