İSG Ölçümleri

İSG Ölçümleri


İSG Ölçümlerinin Amacı Nedir ?


İSG ölçümlerinin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test ve analizlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

İSG ölçümü kapsamın da işveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlike ve zararlı etkilerinden çalışanlarını korumak zorundadır.İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesi olan laboratuvarlara çalışmak zorundadır.

“Daha ayrıntılı bilgi için Test & Ölçüm Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

İSG Ölçümleri - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri