IFS Food | Gıda Güvenliği Standardı Nedir


IFS Food | Gıda Güvenliği Standardı, Gıda işletmelerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınması, depolanması vb. aşamalarının canlılara verebilecek zarar oluşturmaması için belirli şartları içeren gıda güvenliği standardıdır.

IFS Food standardı, GFSI (Global Food Safety Initiative – Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından tanınan ve kabul görmüş vegıda üreticilerinin denetlenmesi için oluşturulmuş bir standarttır. En önemli odak noktası, üretilen ürünün ve üretim prosesinin kalitesi ve gıda güvenliğiile yasallığının sağlanmasıdır. Üretim prosesi veya ilk paketleme aşamasında ürüne gıda güvenliği tehlikesi oluşturma durumunu tespit etmek ve tehlike gerçekleşmeden engellemek içinuygulanır. Standart tüm gıda üreticileri için önem taşır, özelikle de özel markalı ürün üretimi durumu söz konusu ise müşteri şartlarının sağlanması açısından önemlidir.     

IFS Gıda standardı, tarımsal aşamadan sonraki gıda işlemenin tüm aşamalarında tedarikçilere uygulanır. Gereksinimler, bir dizi GMP (İyi Üretim Uygulaması), GLP (İyi Laboratuvar Uygulaması) ve GHP (İyi Hijyen Uygulaması), ayrıntılı ön koşul programları tarafından desteklenen kalite yönetim sistemi ve HACCP sistemi (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ile ilgilidir.  IFS Food, CIES’in Küresel Gıda Güvenliği Girişimi kriterlerini karşılamaktadır.

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardı Hedefleri 


 • Tek tip değerlendirme sistemi ile ortak bir standart doğrultusunda hareket edebilmek.
 • Akredite edilen ve kalifiye sertifikalandırma kurumları ile denetçilerin kontrolünü sağlayabilmek.
 • Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlayabilmek.

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardının İçeriği 


IFS Food, gıda üreticilerinin ürün ve proseslerinin kalite ve gıda güvenliğini denetlenmesi için yayınlanmış bir standarttır.

Güncel IFS Food standardı IFS Food versiyon 6.1 standardıdır. IFS Food Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Standardın çerçevesi, gıda maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardının Hangi Bölümlerden Oluşur 


 • Denetleme aşaması
 • Teknik gereklilikler
 • Şirket sorumluluğu
 • Kalite yönetimi
 • Personel yönetimi
 • Üretim süreci/ imalat süreci
 • Önlemler, analizler, iyileştirmeler
 • Denetleme kurulları talepleri

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardının Ana Başlıkları


Birinci bölüm, denetleme için temel gereklilikleri bulundurur. Bu bölüm içerisinde toplamda 46 gereklilik bulunur. IFS Belgesi standardının bu bölümünde yer alan konular ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Konu 1: Kalite Yönetim Sistemi (Risk yönetimi, HACCP standardı, prosedürler dökümantasyon ve kayıtlar)
Konu 2: Üst Yönetim’ in Sorumluluğu
Konu 3: Kaynak Yönetimi
Konu 4: Hizmet Sağlama ( Üretim süreçleri)
Konu 5: Ölçme, analiz ve iyileştirmeler

İkinci bölümde ise depolama ve dağıtım ile ilgili gereksinimlerden bahsedilmektedir. Bu bölüm 39 tane gereklilikten oluşmaktadır ve yer alan konular:
Konu 6: Ürün teması, bakım, izlenebilirlik, haşere kontrolü, hijyen, yükleme alanı

Üçüncü bölüm, taşıma faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerden bahseder. Bu bölümde ise yer alan konu:
Konu 7: Ambalaj ve taşıma

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardı Uygunsuzluk Yapısı


Sonuç (Nihai Karar) Açıklama Puanlar
A Tam uygunluk 20 puan
B (sapma) Hemen hemen tam uygunluk 15 puan
C (sapma) Gerekliliğin küçük bir kısmı uygulanıyor 5 puan
D (sapma) Gereklilik uygulanmıyor –20 puan

Tetkik sonrası standart maddelerinin aldığı puanlar hesaplanarak belge puanı oluşturulur. Sertifika almak için en az % 75 puan almak gereklidir. % 75 -% 95 arası puan alındığında Temel Seviye sertifika, % 95 üzeri puanlamada ise Yüksek Seviye sertifika alınır.  

IFS Food standardı gerekliliklerine göre2 çeşit uygunsuzluk mevcuttur;​ Major ve KO (knock-out).   

KO uygunsuzluk olması halinde; 

 • Belgelendirme yapılamaz.  

Major uygunsuzluk olma halinde ise; 

 • IFS Food standardı, takip denetiminin yapılmasına 1 major uygunsuzluk olması ve toplam denetim puanının en az 75%  olması halinde müsade eder. Takip denetiminin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde kuruluş Temel Seviye belge almaya hak kazanır. 

 ‘’Major’’ uygunsuzluk aşağıdaki şekilde tanımlanır:​  

 • Major, KO ( knock-out) gerekliliği olarak tanımlanmamış herhangi bir gereklilik için tanımlanabilir. 

’KO-Knock-out’’uygunsuzluk aşağıdaki şekilde tanımlanır:​ 

 • IFS Food Standardının gerekliliklerini karşılamak konusunda, gıda güvenliği ve/veya ürünün üretildiği ve/veya satıldığı ülkelerinin yasal gerekliliklerini içerenönemli bir eksiklikveya uygun olmayan durum sözkonusu ise tanımlanır.Ayrıca tanımlanan uygunsuzluk ciddi bir sağlık tehlikesine yol açıyorsa yine bir Majöruygunsuzluk ile nitelendirilebilinir.     

IFS’de KO gereklilikleri (KO – Knock Out) olarak tanımlanan spesifik gereklilikler vardır.​  

Denetim sırasında denetçi bu gerekliliklerin kuruluş tarafından karşılanmadığını belirlerse, belgelendirme gerçekleşmez.​ 

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardının Üretim Birimine Faydaları Nelerdir


 • İyi faaliyetler, prosedürlere ve standartlar yönelik personel ve yönetim  arasında daha iyi anlaşılması,
 • Gıda düzenlemelerin uyumunun gözlenmesi,
 • Kaynakların daha verimli  uygulanması,
 • Müşteri incelemelerinde gereksinimi azaltma,
 • Tarafsız  üçüncü kısım İncelemeleri,
 • Sebebiyle tehdit  tabanlı bir yaklaşımla bireysel uygulanması şekliyle  yüksek esneklik.

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardının Faydaları ve Kazandırdıkları


 • Verimlilik elde etmek.
 • Gıdada ortaya çıkabilecek riskleri kontrol altına alabilmek.
 • Üretim hatalarını en düşük seviyede tutmak.
 • Gıda güvenliği, hijyen ve kalite gereksinimlerini yerine getirmiş olmak.
 • Uygunluk kriterlerini doğru bir şekilde sağlamış olmak.
 • Standardı geçerli yasalara uyarlamak​  
 • Müşteri tetkiklerinin gereksinimlerini azaltmak​  
 • Bağımsız 3. taraf denetimler​ ile müşteri ve tedarikçi ayağında güven kazanmak
 • Daha fazla tetkikle toplam tetkik süresini azaltabilme​k
 • Risk bazlı yaklaşım ile uygulamada yüksek esneklikve kolaylık sağlamak ​  
 • Yüksel kaliteli ve güvenli ürünlerin üreticisi olarak iş saygınlığını arttırmak​  
 • 3. taraf tetkik talep eden müşteriler ile ticaret kolaylığı ​  
 • En yüksek standartlara uyumu göstermek için standardın belirlemiş kurallara uygun olarak IFS logosu ve belgesinin kullanımı.

IFS Food | Gıda Güvenliği Standardını Hangi Tüccarlar Destekliyor ?


Komitelere üye olanlar örneğin: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Group Casino, Leclerch, Monoprix, Picard, Surgelés, (Cora and Supermachés), System U, COOP, CONAD ve Unes.

IFS Food | Gıda Güvenliği Belgesi Alma Sürecinde Avrupa Belgelendirme


Avrupa Belgelendirme olarak sizlere IFS Food Gıda Belgelendirme sürecinde size sistem kurulumundan belgelendirme sürecine kadar hizmet sağlıyoruz.

Firmanıza ilgili standart gereği bir kurulu sistem yok ise sisteminizin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli dokümanların oluşturulması, gerekli metotların belirlenmesi süreçlerini danışmanlık ile tamamlayıp bir sonraki aşamada ise belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

IFS Food Gıda Güvenliği - Sertifika Başvuru Formu

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri