Güvenli Üretim Belgesi Nedir ?


Güvenli Üretim Belgesi Nedir ?


Yaşanılan pandemi ile mücadele döneminde üretimde devamlılığın sağlanması çalışılırken “Güven” duygusu tüm ticari faaliyetlerin  merkezine yerleşmiştir.
Bu belge ile; Sanayi firmalarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun çalışılmasıyla;  hijyenik, sağlıklı ve güvenilir üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile alakalı sanayi sektörünü korumak, üretimin sekteye uğramasını engellemek için,  yayınlanmış olan kriterleri , Avrupa Belgelendirme markası güvenilirliği ile birleştirerek  ‘Covid-19 Stay Safe-Güvenli Üretim Belgelendirme’ faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız.

“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alınmış ve kılavuzda, sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemler belirtilmiştir. Hazırlanan kılavuz, tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Ortaya konan tedbirler sayesinde, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin ve diğer tüm paydaşların sağlığı korunması düşüncesi ile hareket edilmiştir. ‘Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma’ konusunda uzman personellerin yönlendirmesi ile daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza destek sağlamaya hazırız.

Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Almanın Şartları Nelerdir?


Hazırlanan  “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” , sanayi kuruluşlarında esas olarak damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik; çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini vb. korumaya ve korunmaya yönelik hijyen ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir.
Aşağıda bazı başlıkları verilen çalışmalar, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, tabi olduğu mevzuat, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel faaliyetleri vb. hususlar gözönüne alınarak hazırlamaktayız.

  • COVID-19’a karşı bir Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı
  • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları
  • Hijyen, Enfeksiyon önleme ve Kontrol faaliyetleri ile ilgili Prosedürler

kuruluşunuz gerekli denetim şartlarını karşılamasına istinaden “Güvenli Üretim Belgesini” almaya hak kazanmaktadır.

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müşteri Hizmetleri