GÖZETİM & DENETİM

GÖZETİM HİZMETİ


Gözetim (Inspection) Nedir ?


Gözetim Hizmeti, bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır.Bağımsız denetim firmaları tarafından üretim veya sonrası ki aşamasında malı alan firmanın istenilen standartlarda üretim yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi bir nevi alıcının deposuna girmeden ürünün doğruluğunun tespit edilmesidir.

Gözetimi (Inspection) Kimler Yapabilir ?


Gözetim hizmetini  yetkilendirilmiş ve uluslararası platformda söz sahibi kuruluşlar yapmaktadır. Avrupa Belgelendirme sizlere bu hususta yol göstermektedir.

Gözetim (Inspection) Çeşitleri


 • Tedarikçi Kontrolü
 • Yükleme Hazırlık Gözetimi
 • Yükleme Öncesi Gözetim
 • Yükleme Sonrası Gözetim
 • Boşaltma Gözetimi
 • Üretim Gözetimi
 • Ambalaj Gözetimi
 • Paketleme Gözetimi
 • Ürün Giriş Gözetimi
 • Kurulum & Montaj Gözetimi
 • İmalat Gözetim
 • Proje Gözetimi
 • Üretim Bandı Kontrolü

MUAYENE HİZMETİ


Tahribatsız Muayeneler Nedir?


ISO 9712 (EN 473) ve  ASNT CP-189-2011 standardına göre, seviye II ve seviye III olarak kalifiye olmuş uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayene ve sonuçları değerlendirilmesi hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarının malzemenin karakteristikleri ve uygulama alanlarının imkanlarına göre,  yüzey kusurlarının muayenesinde görsel muayene VT (ISO 17637), manyetik partikül MT (ISO 17638), Penetrant test PT (ISO 3452-1); iç kusurların muayenesinde ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel ve bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarında Radyografik test RT (ISO 17636) ve ultrasonik test UT (ISO 17640) uygulanmaktadır.

Muayene, ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya mesleki değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir.

Muayene Çeşitleri


Manyetik Parçacık Muayene (MPI)
Kaynak Yöntem Onayı ( PQR)

Radyografik Muayene ( RT )
Radyografi yönteminde nüfuz edici kısa boylu Radyasyon dalgaları kullanılmaktadır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunluk farklılıkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme üzerine gönderilen ışın genellikle film üzerine yansıtılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları nedeni ile farklı miktarda soğurulan ışınların yansımalarıda farklı görüntüler oluşur. Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü malzemeden geçen ışının yarattığı Gölge görüntüsüdür.
Endüstriyel anlamda radyografi içsel hataların tespitinde kullanılacak en uygun yöntemdir.

Ultrasonik Muayene ( UT )
Bu yöntemde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır. Burada Hz frekansın birimi olup saniyedeki bir titreşime eşittir. Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda ( Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır.
Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyide elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

Sıvı Penetrant Metodu ile Muayene  ( PT )
Bu yöntem gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılır. Girici boya (Penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal (kapiler) etki ile nufuz eder. Yeterli bir nüfuzuyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey süreksizliğine girmiş olan boya, genellikle bir emici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça yüzeyinde görünür bir belirti oluşturur.

Manyetik Parçacık Metodu ile Muayene ( MT )
Bu yöntem Ferromanyetik malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizliklerin üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür ve belirgin hale gelir. Süreksizlik belirtilerinin yorumlanması kalifiye elemanlar tarafından yapılması gerekir.

 Görsel Muayene ( VT )
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

 

Avrupa Belgelendirme


Avrupa belgelendirme Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Belgelendirme  yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu firmalar ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Avrupa belgelendirme ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

“Daha ayrıntılı bilgi için Avrupa Belgelendirme Gözetim Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

 

GÖZETİM - Başvuru Formu
Call Now ButtonMüşteri Hizmetleri