GÖZETİM

GÖZETİM HİZMETİ


Gözetim (Inspection) Nedir ?


Gözetim, ticarete konu olan bir ürünün alıcı ve satıcı arasında ki satış sözleşmesinde öngörülen miktar, ambalajlama, kalite, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullara ne derecede uygun olarak gerçekleştireceğini “gözetim” aracılığıyla alıcı ve ya satıcı tarafından tespit ettirtilmesidir. Gözetim işlemi ürünün çıkış/varış yerinde de yapılabilmektedir.

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetleri ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetim Hizmeti, bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır. Bağımsız denetim firmaları tarafından üretim veya sonrası ki aşamasında malı alan firmanın istenilen standartlarda üretim yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi bir nevi alıcının deposuna girmeden ürünün doğruluğunun tespit edilmesidir.

Gözetimi (Inspection) Kimler Yapabilir ?


Gözetim hizmetini  yetkilendirilmiş ve uluslararası platformda söz sahibi kuruluşlar yapmaktadır. Avrupa Belgelendirme sizlere bu hususta partnerlik sunmaktadır.

Gözetimin (Inspection) Faydaları


Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,

 • Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
 • Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.
 • Alıcı ve Satıcının yükleme öncesinde ve sonrasında ürünlerin standartlara ve koşullara ne ölçüde uygun olup olmadığını denetler.
 • Alıcı ve satıcının ileride düşebileceği olası bir anlaşmazlıkta ortaya çıkabilecek zararları engellemek.

3.Taraf Gözetim (Inspection) Nedir ?


Sipariş edilen ürün ve/veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun üretim esnasında ve/veya sonrasında incelenmesi amacıyla uzman teknik personel ve bağımsız firmalar tarafından gerçekleştirilen teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama ve raporlama hizmetleridir.

Bu hizmetlerinden, uluslararası iş yapan taahhüt firmaları, ithalat ve ihracat yapan satıcı veya imalatçı firmalar, leasing firmaları ve bankalar, yurtiçinden ürün ve malzeme satın alan firmalar, endüstriyel tesislerin işletmecileri ve bakım bölümleri vb. yararlanmaktadır.

Üçüncü taraf teknik gözetim, standart bir hizmet olmayıp müşterilerinin ihtiyaç ve bütçesi doğrultusunda şekillenir.

Ürünün kritikliğine göre, %100 kontrolden, örnekleme metoduna kadar bir çok kontrol seviyesi belirlenebilir.

İmalat gözetimi yaptırırken, kalite kontrol planı doğrultusunda, gözetim sıklıkları belirlenebilir.

Gözetimi (Inspection) Belgesi Nedir


Gözetim Belgesi; Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim (Inspection) Çeşitleri


 • Tedarikçi Kontrolü
 • Yükleme Hazırlık Gözetimi
 • Yükleme Öncesi Gözetim
 • Yükleme Sonrası Gözetim
 • Boşaltma Gözetimi
 • Üretim Gözetimi
 • Ambalaj Gözetimi
 • Paketleme Gözetimi
 • Ürün Giriş Gözetimi
 • Kurulum & Montaj Gözetimi
 • İmalat Gözetim
 • Proje Gözetimi
 • Üretim Bandı Kontrolü

“Daha ayrıntılı bilgi için Gözetim Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

GÖZETİM - Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri