GMP Belgelendirme

GMP(Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) BELGESİ


GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) Nedir ?


GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi  Üretim  Uygulamaları  , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
İmalat  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.
Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin “kozmetik sınıfında” kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.

GMP Çeşitleri


GMP + (GMP PLUS) 

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

GMP+ belgesi adına, bir dizi risk azaltma tedbiri en iyi sonuçları almak için devreye sokulmalıdır. İlk önce, uygun bir ön şart programı uygulanmalı, bu programın ismi ise İyi Üretim Uygulamalarıdır (GMP). Bu program; yapıların ve makinelerin bakımı, personellerin eğitimi, temizlik ve hijyen programı, haşere mücadelesi gibi. Bunlar, yem üretim aşamasında muhtemel risklerin temel düzeyinin kontrol edilmesini temin eder. İkincisi, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), üretim aşamasında risk durumuna gelebilecek ve ön şart uygulanmasının ardından kalmış belli başlı riskleri tanımlamak adına bir vasıtadır. HACCP, gerek asıl güvenlik risklerinin indirgenmesi adına uygun kontrol tedbirlerini tanımlamada ve temin etmede hem gerekse bu kontrol tedbirlerinin etkinliğinin gözlenmesinde sonuç sağlar. Bu duruma ilave olarak, uygun bir kalite yönetim sistemi, günlük uygulamalarda, tanımı yapılmış kontrol tedbirlerinin ve doğrulama aşamalarının tutarlı şekilde uygulanmasını temin eder.

GMP İlaç

GMP, bilhassa ilaç, gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin hammaddeden, son kullanıcıya ulaşana kadar geçen süreç içindeki her aşamayı etkileyen kurallar bütünüdür.

Sizin almayı düşündüğünüz GMP sertifikası, GMP kurallarını öğrenmenize yarayacaktır.

GMP şartlarını öğrendikten sonra, her türlü, ilaç, kimya, gıda firmalarında üretim, depolama, kalite kontrol, kalite güvence, lojistik ve tedarik zinciri gibi bölümlerinde ülkemizde az sayıda bulunan yetişmiş personel sınıfına girmenizi sağlayacaktır.

Eğitiminiz ne olursa olsun (ilk öğretim, lise, ön lisans ya da yüksek lisans) GMP kurallarının işlediği kaliteli üretim alanlarında GMP eğitimi almış nitelikli personel aranan personeldir. Her zaman daha önce değerlendirilmeye alınacaktır.

GMP Kozmetik

Kozmetik üreticileri pazar bir kaybını önlemek için bu yeni standarda göre üretimlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

ISO 22716, kozmetik ürünlerin üretim, kontrol, depolama ve sevkiyatını belgeleyen ve düzenleyen bir yönetim sistem yaklaşımı getirmektedir.

Standardın kurallarına ürün kalitesini etkileyen birçok faktörü kuruluş sağlayacaktır.

Ayrıca ISO 22716 diğer standartlardan ISO 9001 ve ISO 14001 ile birleştirilebilir.Bu birleştirme firmaya kesintileri azaltarak zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Kozmetik Firmaları global pazarda ben de varım diyebilmesi için bu standardın gerekliliklerine uyması gerekmektedir.

GMP Kuralları


Üretimini yapacağın işlerin ayrıntılarına karar ver(ürün tipleri, kontrolleri, onayları)
Yapacağın her şeyi yaz (Standart uygulama yöntemleri ( Standart operating procedures=SOP’ lar), ekipmanlar, laboratuarlar vb)
Yazdığın her şeyi yap (Eğitim, yeterlilik, proses kontrol)
Yaptıklarını Kanıtla(kayıtlar, denetimler)
Hataları düzelt ve kaliteyi artır( işlemleri izle, soruştur ve sonuçlar çıkart)

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Üretici Firmalara Ne Kazandırmaktadır ?


Önemli olan ilaç, tıbbi cihazlar ve ekipmanlar, gıda ve kozmetik gibi insan sağlığı açısından ciddi sonuçları olan birçok ürünün hijyenik koşullara uygun üretilmesi, kaliteli olması ve insan sağlığı için bir tehdit oluşturmamasıdır. Bu açıdan GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standardı hem üreticiler hem de tüketiciler açısından sayısız kazançlar sağlamaktadır.

İyi Üretim Uygulamaları standardını uygulayan ve GMP İyi Üretim Uygulamaları belgesi alan üretici firmaların kazanımları şu şekilde sıralanabilir:

  • Üretim çalışmaları sırasında üretim hatalarının, çeşitli karışıklıkların ve ürüne çeşitli bulaşmaların önüne geçilmiş olunmaktadır.
  • Bu şekilde ürünler sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş ve tüketicilere sunulmuş olmaktadır
  • Yerli ve yabancı piyasalarda üretici firma rekabet üstünlüğü elde etmiş olmaktadır
  • Tüketiciler açısından firma ürünlerine güvenilirlik artmış olmaktadır
  • Tüketicilerin ileride olabilecek yeni talepleri, hızlı ve zamanında karşılanıyor olacaktır
  • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlanmış olmaktadır
  • Bu durum doğal olarak üretici firmaların olası cezai durumlara düşmesine engel olmaktadır
  • Firma çalışanların motivasyonu artmakta ve iyi üretim uygulamaları konusunda bilgi seviyeleri yükselmektedir
  • Üretici firma iç ve dış denetimlerden sorun yaşamadan geçmektedir
  • Firmanın pazarda tanınırlığı ve saygınlığı yükselmektedir.

“Daha ayrıntılı bilgi için Sistem Belgelendirme Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.”

GMP(Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) - Sertifika Başvuru Formu

Müşteri Hizmetleri